Meny

Kjersti Bjørnstad innstilles som ny leder av Oppland Senterparti

Per Prestrud Leder av valgkomiteen

Bengt Fasteraune har vært fylkesleder siden 2014, han sa tidlig fra til valgkomiteen at han ikke ønsket gjenvalg. «Jeg gir meg som leder etter et historisk godt valg for Senterpartiet og ønsker å bruke alle mine ressurser som Stortingsrepresentant for Oppland frem mot et svært viktig Stortingsvalg for Senterpartiet i 2021» uttaler Fasteraune til valgkomiteen.

Etter at Bengt Fasteraune har frasagt seg gjenvalg som leder av fylkespartiet har valgkomiteen enstemmig innstilt Kjersti Bjørnstad, Gjøvik som ny leder.

Bjørnstad har solid politisk og organisasjonsmessig erfaring. Både fra lokalt nivå, fylkesting og nå en sentral posisjon i det nye Innlandet fylkeskommune. I tillegg sitter hun i sentralstyret for Senterpartiet og har hatt vervet som organisatorisk nestleder i fylkespartiet.  Bjørnstad kjenner organisasjonen godt.

Med Bjørnstad er vi trygge på å få en leder som er sterkt motivert for vervet og som vil arbeide for å styrke Oppland Sp som organisasjon. I dette arbeidet vil hun få med seg et styre som er bredt forankret i hele fylket og som med sin kompetanse og erfaring vil kunne sette  organisasjonen i stand til å nå sine mål.

Komiteen er enstemmig på alle som er innstilt.

Innstilling enstemmig: 

Leder                                       Kjersti Bjørnstad

Org. Nestleder                          Marit Sletten

Politisk nestleder                      Olav Røssum ( ikke på valg)

Studieleder                              Anne Margrethe Knarud

Regionkontakter:

Nord- G udbrandsdalen           Bjørn Andreas Ovesen

Sør-Gudbrandsdalen               Ole Tvete Muriteigen

Randsfjorden                           Geir Martin Steinsli

Gjøvik/Toten                            Torvild Sveen (ikke på valg)

Valdres                                    Marit Hougsrud (ikke på valg)

 

1.vara              Morten Steinsrud

2.vara              Laila Anette Skåden

3.vara              Hans Erling Ringvold

4.vara              Elisabeth Dalum