Meny

Krisepakke til ekspressbussene er helt nødvendig

I deler av Innlandet, i distriktene spesielt, bidrar ekspressbussene til et godt kollektivtilbud og et miljøvennlig alternativ. Det er flere steder det eneste alternativet. Ekspressbussene har en svært viktig samfunnsfunksjon ved at de binder sammen bygder, byer, regioner og landsdeler. De bidrar dermed til at bosettingen og næringslivet i distriktene kan opprettholdes. For innbyggerne i de større byene er ekspressbussene et viktig alternativ ved ferie- og fritidsreiser. Ekspressbusser er et helt nødvendig og godt kollektivtilbud for reisende hvor fly, tog- og annet busstilbud ikke eksisterer eller ikke er dekkende.


Ekspressbussene er ikke en del av fylkeskommunens driftsansvar, og Innlandet fylkeskommune har ikke midler til å støtte denne tjenesten.


Det er dessverre slik, at disse bussrutene har mistet sitt kundegrunnlag som følge av statlige innførte restriksjoner. Staten må være sitt ansvar bevisst og få på plass ei krisepakke til ekspressbusselskapene på lik linje med fly- og tog selskapene.


Ekspressbussrutene er kommersielt drevet uten offentlig tilskudd. Inntektsgrunnlaget er billettinntekter, og når passasjerene blir langt færre blir billettinntektene kraftig redusert. Utvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune mener det er rett og rimelig at statlige innførte restriksjoner skal kompenseres av staten.

I Innlandet dekker ekspressbussene mange strekninger som ikke har tog eller fly. Dette er Oslo-Elverum-Trysil, Oslo-Gardermoen-Gjøvik, Oslo-Ottadalen-Nordfjord/Sunnmøre, Oslo-Fagernes-Beitostølen/Årdal, Bergen-Lillehammer, Bergen-Otta-Trondheim. Disse rutene er et kritisk rutenett. For å ha et reisetilbud for grupper som trenger det, og for å sørge for at det finnes et miljøvennlig alternativ, bør ekspressbussene støttes – særlig gitt den presedens som foreligger med støtte til fly og tog. Tilbudene er nå så hardt rammet at det vil bli svært krevende å få tilbake tilbudene slik de var når forholdene normaliserer seg. Det vil være nødvendig å stimulere til at et visst antall ruter blir opprettholdt fram til et tilstrekkelig passasjergrunnlag er tilbake.


Når strenge statlige restriksjoner rammer ei næring, er det å forvente at det etableres en statlig kompensasjonsordning som avhjelper situasjonen.


Utvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune oppfordrer regjeringen og Storting om snarest å få på plass ei krisepakke for ekspressbussene.


Hamar 11/5-2020
Innlandet fylkeskommune v/Utvalg for samferdsel


Stein Tronsmoen (SP), leder

Sjur Strand (AP), nestleder

Tom Svellet (AP)

Mona Cicile Stormoen (AP)

Haldor Ødegård (SP)

Turi Elise Kaus (SP)

Suhur Lorch-Falch (MDG)

Joakim Ekseth (H)

Lars Terje Høiendahl Rem (FRP)

Mai Bakken (SV)