Meny
2020 Ambulansetjenesten på Dombås, Oppland

Mjøssykehuset skal bygges ved Mjøsbrua!

Prosjektgruppa som arbeider med å konkretisere innholdet i en ny sykehusstruktur, legger fram sitt forslag fredag 11. desember. Oppland Senterparti mener fortsatt at en sentral forutsetning i dette arbeidet er at Mjøssykehuset blir bygget ved Mjøsbrua.

Av hensyn til balansen i vårt sykehustilbud, kan ikke Oppland Senterparti akseptere at Mjøssykehuset blir lagt til Brumunddal. Ved å flytte Mjøssykehuset lenger sørøst enn Moelv, utfordres det skjøre politiske kompromisset som ble resultatet av flere års sykehusdebatt i Hedmark og Oppland. Dersom Mjøssykehuset flyttes fra Moelv til Brumunddal, vil følgelig støtten til et nytt hovedsykehus bortfalle. Plassering ved Mjøsbrua utgjør fundamentet for den grunnleggende støtten og enigheten. Oppland Senterparti mener også at aktivitet ved sykehusene i Lillehammer og på Gjøvik må bli en del av den nye sykehusstrukturen.  Årsaken til dette er åpenbar: det gamle Hedmark fylke er, uansett utfall, også sikret to eksisterende sykehus; Tynset og Kongsvinger.

Ved å bygge Mjøssykehuset på Moelv vil flere regioner gis mulighet til å kunne etablere gode bo- og arbeidsforhold for ansatte ved hovedsykehuset. Ved å flytte Mjøssykehuset til Brumunddal vil dette i første rekke komme Hedmarken til gode. En slik urimelig fordeling kan Oppland Senterparti ikke støtte.

Målet for Oppland Senterparti er at våre sykehus skal levere gode og likeverdige helsetjenester, som skal være blant de beste i verden. Innbyggerne i Innlandet skal ha lik tilgang på helsehjelp uavhengig av bosted. Helse Sør-Øst stiller krav om at driftskostnadene i Sykehuset Innlandet reduseres. Disse sparekravene fører til nedbygging av viktige rehabiliteringstilbud og en svekkelse av behandlingskapasiteten innen både psykiatri og somatikk. Det nye Mjøssykehuset vil tidligst stå ferdig i 2028. I mellomtiden vil mange pasienter ha behov for sykehusbehandling. Ingen av disse vil være tjent med at Sykehuset Innlandet stilles overfor umulige innsparingskrav.

Oppland Senterparti mener det er svært viktig at de omfattende innsparings- og omstillingskravene knyttet til framtidig struktur ikke skal gå utover pasientsikkerhet og kvalitet i dagens sykehustilbud. Kompetanse og solide fagmiljøer, som det har tatt mange år å bygge opp, må sikres. Fagområder og funksjoner i de eksisterende sykehusene må opprettholdes fram til det nye Mjøssykehuset er i drift.

Oppland Senterparti vedtok så sent som i februar en uttalelse som var krystallklar på våre forventninger, og disse er fortsatt gjeldene:

  • det framtidige målbildet for Sykehuset Innlandet ligger fast. Det gjelder også plasseringen av et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua.
  • fagområder og funksjoner i de eksisterende sykehusene opprettholdes til det nye Mjøssykehuset er på plass
  • de prehospitale tjenestene sikres og videreutvikles for å opprettholde beredskap i hele Innlandet
  • at deltidsinnbyggere og tilreisende også blir tatt hensyn til i vurderingen av sykehusenes pasientgrunnlag
  • gis reell mulighet for medvirkning i det videre arbeidet med lokalisering av sykehusene
  • kommunene sikres tilstrekkelig økonomi for å ta over oppgaver fra sykehusene.
  • det må sikres tilstrekkelig økonomi for samhandling mellom sykehus og kommuner
  • det skal sikres og videreutvikles lokalmedisinske sentre for å opprettholde og tilby desentraliserte spesialisthelsetjenester i hele Innlandet

 

Fylkesstyret i Oppland Senterparti v/fylkesleder Kjersti Bjørnstad