Meny

Fakta om økonomiske koronatiltak

Følgende økonomiske koronatiltak er innført pr. 24.03.2020.

* Regjeringen har innført to låne- og garantiordninger for koronarammede bedrifter på om lag 50 milliarder kroner hver.

* I tillegg er det opprettet en egen lånegaranti for flybransjen på 6 milliarder kroner.

* Permitteringsreglene er endret slik at arbeidsgivere kun betaler lønn for de to første dagene. Permitterte vil få full lønn de første 20 dagene.

* Dagpengegrunnlaget oppjusteres til 80 prosent for lavtlønte (under 300.000 kroner). Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetaling oppheves. Kravet om reduksjon i arbeidstiden for å få dagpenger under permittering reduseres fra 50 til 40 prosent.

* Staten vil ta større deler av regningen for sykepenger og omsorgspenger.

* Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder.

* Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni.

* Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september.

* Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august.

* Selvstendig næringsdrivende får utsatt første termin av forskuddsskatten fra 31. mars til 1. mai.

* Bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Underskudd skal også kunne tilbakeføres mot beskattet overskudd fra tidligere år.

* Flypassasjeravgiften fjernes fra 1. januar til ut oktober. Samtlige lufthavnavgifter oppheves til ut juni.

* Foreldre slipper å betale for barnehage/SFO så lenge disse holdes stengt. Barnehagene skal kompenseres for tapet.

* Nav, kommuner og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien. Det er satt av 250 millioner i ekstra tilskudd til kommunene.

* Det etableres en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten.

* De økonomiske tiltakene er samlet beregnet å koste 65 milliarder kroner.

* Iberegnet bortfall av skatter og avgifter samt lånegarantiene vil koronautbruddet koste Norge 280 milliarder kroner, ifølge Finansdepartementet.

* Regjeringen varsler at de vil komme med ytterligere økonomiske tiltak 27. mars.