Meny
IMG_8165

Statsbudsjettet må satse mer på Oppland

Senterpartiet vil satse på utvikling av hele Oppland med gode tjenester nær folk. Det avhenger av bedre kommuneøkonomi, bedre beredskap og bedre håndtering av koronautbruddet som preger oss i disse dager, sier stortingsrepresentant Marit K. Strand.

For korona-situasjonen, mener Senterpartiet at vi trenger en helhetlig plan. Koronapandemien har satt hele vårt samfunn på prøve.

 • Senterpartiet mener at regjeringens svar på koronakrisen bærer preg av at den mangler en helhetlig plan for hvordan Norge skal berges gjennom krisen. Krisepakkene som regjeringen har lagt fram har kommet seint, vært for små og blitt avviklet for tidlig. Vi vil ha større forutsigbarhet for både arbeidstakere og arbeidsgivere, fortsetter Fasteraune.

Senterpartiet foreslår derfor:

 • Bedre ordninger for permitterte
 • Økonomisk avlastning for arbeidsgiverne
 • Og en helhetlig koronapakke med blant annet redusert skatt og avgift, med lav moms på reiseliv og transport ut 2021

 

 

Beredskap må på plass

 

 • Styrket beredskap må på plass. Dette er grunnleggende i vår hverdag for å være trygge og vite at ikke blod må pumpe eller fødsler må skje saktere i distriktene våre, sammenligna med sentrale strøk. Norges mangel på legemidler må vi for alvor ta tak i, påpeker Fasteraune.

Senterpartiet prioriterer:

 • 800 mill. kr til hæren
 • 200 mill. kr til heimevernet
 • 540 mill. kr til politiet
 • 700 mill. kr til lokalsykehus, ambulanse og fødetilbud
 • 30 mill. kr til produksjon av legemidler

 

 

Vi må snu kutt og elendighet til satsing i kommunene og fylkeskommunene

 

 • Samtidig er det i kommunene folk bor og lever sine liv. Det er her tjenester nær folk blir sikra, og folk i førstelinja i helsevesen, barnehage og skole blir ansatt. Skal vi få flere varme hender, må kommunene ha bedre økonomi, legger Strand til.

Senterpartiet satser på:

 • Kommuneramma med 3 mrd. kr mer enn regjeringa
 • 400 flere fastlegestillinger
 • Bygdevekstavtaler
 • Regionale utviklingsmidler
 • Desentralisert utdanning

 

 • Fylkene har blitt underfinansiert, noe vi får slite med nå som Oppland er blitt tvangssammenslått med Hedmark til Innlandet. Vi foreslår å øke fylkesramma med 1,6 mrd. kr mer enn regjeringa for å sikre følgende, sier Strand:
 • Bredbåndsbygging i Innlandet 40 mill. kr
 • Bedre fylkesvei 92,7 mill. kr
 • Utvikling av videregående opplæring med en rekke satsinger, bla. for yrkesfag

 

Nasjonal satsing i Oppland

 • Vi vil sikre at flere av de store pengene havner i Oppland, kombinert med at vi følger opp flere lokale initiativ gjennom vårt alternative statsbudsjett, sier Fasteraune.

Dette er deler av Senterpartiets alternative statsbudsjett der midler kommer Oppland til gode:

 • Oppstartmidler E16 Turnet-Øye 120 mill. kr
 • Oppstartmidler rv. 15 krysset Randen/Valdresflye 31 mill. kr
 • Krysningsspor Dovrebanen 50 mill. kr
 • Etablering av Nasjonalt Ressurssenter for Fjellandbruket 2 mill. kr
 • Styrking av Fjellstyrene med 5 mill. kr
 • Satsing på distriktslandbruket 300 mill. kr
 • Frikar Dansekompani 1 mill. kr
 • Hundorp 2021 og 1000-årsmarkering av kristningen av Norge 1 mill. kr
 • Kulturarvskoler 5 mill. kr til bla. Hjerleid handverksskole i Dovre

 

Utover dette legger Senterpartiet inn en rekke flere konkrete satsinger for verdiskapning og arbeidsplasser i Oppland. Gjennom arbeidet med budsjettet for de ulike departementene, som blir behandlet av de ulike komitéene i Stortinget, blir det også fremmet flere verbale forslag for å følge opp saker.