Meny

Velsand tildelt Senterpartiets hedersmerke

På fylkesårsmøtet til Oppland Senterparti i helga ble tidligere stortingsrepresentant Lars Velsand fra Gran tildelt Senterpartiets Hedersmerke.

Senterpartiets Hedersmerke kan tildeles tillitskvinner- og tillitsmenn i lokal- og fylkeslag for langvarig og særlig fortjenestefull innsats for Senterpartiet. For å kunne få Hedersmerket kreves at vedkommende har hatt tillitsverv av særlig betydning, og gjort en særskilt nyttig innsats for partiet, enten innenfor organisasjonen eller i politiske verv, eller en kombinasjon av disse.

Lars Velsand har i mange år hatt i viktig verv i Senterpartiet og på vegne av Senterpartiet. Han var stortingsrepresentant fra 1981 til 1989. Velsand har også sittet i styret for folkestrygdfondet, Norges Banks Hovedstyre, styret i NRK og i Senterparitets sentralstyre - for å nevne noe.

Det blir også trukket fram at Velsand fortsatt stiller opp for lokallaget, - han gir råd, gir styret og kommunestyregruppa bakgrunn for saker, og han møter fram og deltar aktivt på kommunerådsmøter så ofte han kan.