Meny

Domstolene i Østfold må opprettholdes

Fylkesstyret i Østfold Senterpartiet avviser ønsket om å legge ned og sentralisere Østfolds tingretter. Partiet sier derfor nei til intensjonsavtalen om sammenslåing mellom tingrettene i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Samtidig krever partiet at Heggen og Frøland tingrett på Mysen opprettholdes.

Forslaget om å slå sammen tingrettene i Halden, Fredrikstad, Moss og Sarpsborg er nå ute på høring. Fylkesstyret i Østfold Senterparti krever at høringsfristen utsettes til etter valget, slik at velgerne i de berørte kommunene kan få sagt sitt om forslaget.

Regjeringen har gjennom en årrekke sultefôret domstolene. Senterpartiet vil styrke domstolene, slik at næringsliv og innbyggere får sakene sine avgjort raskt, og slik at ofre for alvorlig kriminalitet slipper å vente unødvendig lenge på dom. Sp vil også stanse trenden hvor de mindre domstolene tappes for ressurser, og utsettes for «sniknedleggelse», slik tilfellet nå ser ut til å være i Østfold. En sentralisering av tingrettene vil få negative konsekvenser for innbyggerne og ansatte får lenger reisevei. Trolig vil også flere advokatkontor trolig flytte fra byene som mister sin domstol.

Senterpartiet er opptatt av at vi har domstoler som er nær folk og har høy tillit i befolkningen. Endringer i domstolstrukturen bør ikke foregå på bakrommet, og en debatt om nedleggelser og sentralisering bør foregå i det åpne rom.

Domstolsadministrasjonen har lenge forberedt storstilte nedleggelser i kulissene, og presset mot tingrettene i Østfold har vært hardt. Domstoler har blitt slått sammen eller fått felles ledelse mot sin vilje, mindre domstoler har ikke blitt digitalisert på linje med de største, det har ikke blitt gjort nyansettelser ved ledighet, som i Halden, og rettslokaler blir ikke fornyet.