Meny

Flere lærere

Elin Tvete 32998212033_95de6a9b27_o (1)
Elin Tvete

Nå er det skolestart med store forventninger hos lærere og elever. Senterpartiet vil gjerne ha flere lærere for å gi nok tid og fokus til den enkelte elev. På den måten kan også variasjonen i undervisningen økes sier Elin Tvete.

Sp er opptatt av at alle elever fortjener lærere som har tid til å følge dem opp når de trenger det. Senterpartiet vil derfor prioritere flere lærere fremfor flere timer og ha økt lærertetthet, spesielt i småskolen.

Senterpartiet vil også utrede innføring av en ressursnorm i skolen.

I vårt alternative budsjett for 2017 foreslo Senterpartiet 195 millioner kroner til økt lærertetthet.

Den satsingen vil vi videreføre om vi kommer i regjering!