Meny

Fylkesårsmøtet 2020

Hilde Kraggerud fra Indre Østfold Kommune ble valgt til ny fylkesleder på Senterpartiets fylkesårsmøte 2020.

Målet for Senterpartiet er å bidra til at innbyggerne i Østfoldkommunene skal ha tjenester nær der de bor

For første gang sitter Senterpartiet i posisjon i alle kommunene i fylket.  Med ordfører / varaordfører i 11 kommuner og som del av posisjonen i den 12 har vi en unik sjanse til å bidra til at det er Senterpartiets løsninger skal være synlige i utviklingen av lokalsamfunnet sier Hilde Kraggerud

Fortsatt vekst og god representasjon på alle nivåer. For at partiet skal ta vare på nye medlemmer og nye velgere er partiets mål å prioritere politisk og organisatorisk kompetanseheving.

Det gode valgresultatet i 2019 samt medlemsvekst på sjette året på rad viser at Senterpartiets politikk som bygger på et desentralisert samfunn hvor alle gis de samme mulighetene, og at de som har skoen på, også vet hvor den trykker, appellerer til befolkningen. Fellesskapets oppgave er å sørge for at alle henger med.

Saken om regionreformen var en av sakene som bidro til det gode valgresultatet i 2019 og denne saken vil Senterpartiet fortsatt holde varm. Vi har lovet velgerne at Viken skal oppløses og mener at tvangssammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold til Viken, er et skrekkeksempel på regjeringens hensynsløse sentraliseringspolitikk.

Sammenslåingen har heller ikke legitimitet i befolkningen og skal oppløses ved første mulighet. Premisset for regionreformen var at fylkene skulle få overført store omfattende oppgaver. Det har ikke skjedd utenom noen få symbolsaker som også er underfinansiert. 

Østfold Senterparti mener at fylkeskommunene kan favne betydelig større oppgaver på vegne av fellesskapet også etter en oppløsning.

Senterpartiet er derfor tilfreds med at det politiske flertallet i Viken ønsker å sende Stortinget en søknad om oppløsning ved et endret stortingsflertall etter stortingsvalget i 2021.

Fylkesårsmøtet drøftet i tillegg saker som har betydning for enkeltmennesker og deres hverdag.