Meny

Gjør Østfold til ulvereservat

Elvestuen innfører med dette en turnusordning for folk som finner husdyrene sine revet i filler og næringsgrunnlaget ødelagt. For folk som driver med jakt, går på tur og lever tett på naturen. Det er en voldsom arroganse overfor folk som bor i og rundt Hobøl-reviret, sier Myhrvold.

Østfold Senterpartis stortingsrepresentant reagerer kraftig på at regjeringen trosser rovviltnemdene og ikke tillater lisensfelling på ulv i Hobøl-reviret. Dette viser nok en gang at regjeringspartiene ikke tar rovdyrproblematikken på alvor, og ikke lytter til de lokale nemdenes faglige vurderinger.  

-Elvestuen bruker naturmangfoldslovens paragraf 18C om helse-, sikkerhet og andre offentlige interesser som begrunnelse både for å gi fellingstillatelse på Slettåsflokken, og nekte felling av Hobøl- og Mangen-flokken. På pressekonferansen sa han at forskjellen var at folk i Slettås-reviret hadde levd lenger med ulv og opplevde en større belastning, enn i de to andre revirene. Elvestuen innfører med dette en turnusordning for folk som finner husdyrene sine revet i filler og næringsgrunnlaget ødelagt. For folk som driver med jakt, går på tur og lever tett på naturen. Det er en voldsom arroganse overfor folk som bor i og rundt Hobøl-reviret, sier Myhrvold.

Sp-representant Myhrvold mener det er vanvittig at regjeringen ikke har lyttet hverken til rovviltnemdenes anbefaling eller til de 150 ordførerne som i sommer undertegnet et opprop mot regjeringens rovdyrpolitikk.  Ei heller Miljødirektoratet som har sagt at Stortingets bestandsmål for ulv er nådd selv om det gis fellingstillatelse på alle de tre flokkene.  

-Resultatet av denne avgjørelsen er at ulvebestanden vil fortsette å øke kraftig. Dette er stikk i strid med Stortingets rovdyrforliket. I stedet gjør Regjeringen Østfold til et ulvereservat.

-Dette kan ikke tolkes på noen annen måte enn at Høyre og Frp overkjører sine egne i denne saken, eller at Høyre og Frp blir overkjørt av Venstre, som ikke engang er representert fra Østfold.

Når det kommer til stykket er det tydeligvis viktigere for ledelsen i Høyre og Frp å lytte til Ola Elvestuen og byråkratene i Miljødepartementet enn til blant annet Høyres Østfold-representant Ingjerd Schou og Frps Håvard Jensen, avslutter han.