Meny

Gode tømmerpriser skyldes ikke regjeringen

Flere Høyre-representanter skryter i et leserbrev i lokalpressen at det går så bra i skogbruket, dette takket være Høyre.

Det er riktig at prisene på tømmer er høye. Men det skyldes ikke regjeringen, tvert imot. Den norske krona har blitt mindre verdt og det har vært veldig viktig for de gode tømmerpriser og høy eksport. Skognæringen og fastlandsindustrien kan derfor være glade for at vi ikke har Euro som valuta, slik Høyre ønsker. I tillegg kommer økt etterspørselen etter tømmer internasjonalt med dertil økende priser.

Det som dessverre ikke er så bra for skogbruket er at investeringene i skogbruksindustrien i Norge er på sparebluss. Det er veldig mange planer, men nesten ingen investeringer. Norge har kun investert 350 millioner kroner de siste årene, mens naboene og konkurrentene Sverige og Finland til sammen har investert 50.000 millioner kroner i næringen. Dette medfører at Norge går glipp av en enorm verdiskapning på opp mott 160 milliarder kroner per år! En verdiskaping som ville gitt flere arbeidsplasser i distriktene, og bidratt til omstillingen fra olje- og gass til fastlandsbasert næring.

Norge trenger først og fremst mer skogindustri som kan foredle varene selv, og ikke sende nesten halvparten av alle tømmerstokker ut av landet!