Meny

Høyres angrep på Senterpartiet

Høyre politikerne, stortingsrepresentant Ingjerd Schou og leder for tankesmien Civita, Kristin Clemet, har i flere leserinnlegg og kronikker i norske aviser dette året beskyldt Senterpartiet og partiets leder Trygve Slagsvold Vedum for å være populistisk Det har heller ikke manglet på harselering fra den kanten. Nå har også Thor Edquist tatt opp hansken.

Senterpartiet gjør det godt på meningsmålingene for tida, og Høyre-siden i norsk politikk står i fare for å miste flertallet ved høstens Stortingsvalg. Høyre-politiker, ordfører Thor Edquist, har i et leserinnlegg i HA gått til angrep på Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, og sammenligner han med Donald Trump. I likhet med Trump mener han at Slagsvold Vedum harselerer med andre politikere og står for en populistisk politikk.
Også Høyre politikerne, stortingsrepresentant Ingjerd Schou og leder for tankesmien Civita, Kristin Clemet, har i flere leserinnlegg og kronikker i norske aviser dette året beskyldt Senterpartiet og partiets leder Trygve Slagsvold Vedum for å være populistisk Det har heller ikke manglet på harselering fra den kanten. Nå har også Thor Edquist tatt opp hansken.
Ettersom Senterpartiet er i samarbeid med Høyre her i Halden, har jeg vært tilbakeholden med å kritisere Høyres politikk offentlig. Lokalpolitikken har vi stort sett vært enig om. Men på den rikspolitiske arena skiller vi lag. Med dette angrepet fra Thor Edquist, føler jeg meg som gruppeleder for Halden Senterparti, fri til å svare tilbake. 
 Jeg ble medlem av Senterpartiet i 1995, etter folkeavstemningen om EU i 1994. Allerede da mente Senterpartiet at Norge var best tjent med å stå utenfor EU og heller inngå bilaterale handelsavtaler. Nå er 70% av det norske folk enig med oss! I hele denne perioden har Senterpartiet lagt vekt på at vi skal ta hele Norge i bruk og at vi skal ha tjenester der folk bor. Politikken vår har ikke forandret seg. Senterpartiet har stått på sine verdier og sin politikk gjennom mange år.
Så tilbake til Halden. Halden er i Norge å betrakte som en utkant, en liten kommune sør i landet mot grensen til Sverige. Hva har Høyres rikspolitiske iver etter sentralisering av makt og tjenester medført for lille Halden? Det mangler ikke på eksempler:
- Passkontoret i Halden er nedlagt og flyttet til Råde. Nå må Haldens befolkning bruke en dag på å få nytt pass.
- Røntgenavdelingen på Halden sykehus er flyttet til Kalnes. Innbyggere uten bil må bruke en dag for å få tatt enkle røntgenbilder.
- Halden politistasjon vil få redusert sin bemanning etter at den såkalte nærpolitireformen er gjennomført. Beredskapen vil bli svekket til tross for at Halden er en grensekommune med de utfordringer det medfører. Aremark er verre stilt. Aremark mister sitt lensmannskontor
- Østfold skal fra 2020 inngå i den nye storregionen Viken sammen med Akershus og Buskerud. Regionen skal strekker seg fra Kornsjø i sør til Hemsedal i nord. Meningen med regionreformen var å få felles bo- og arbeidsregioner. Nå får vi en storregion hvor lille Halden skal få problemer med å nå fram med sine ønsker. Ordføreren i Halden har ikke villet ta opp regionreformen i kommunestyret, så ingen protester er sendt fra vår kommune.
- Videre er det fra sittende Regjering foreslått at NAV-kontorene skal sentraliseres. Hva betyr det for arbeidsledige, pensjonister og uføre som trenger bistand fra det offentlige fra tid til annen?
- Høyre i regjering var også med på å innføre en flypassasjeravgift som førte til nedleggelse av Rygge flyplass. Det har medført at haldensere og østfoldinger må reise til Gardermoen for å komme seg utenlands. Det er et stort tap spesielt for næringslivet i Østfold som er avhengig av gode og effektive forbindelser til utlandet for sin forretningsvirksomhet.
Senterpartiet ønsker at det skal kunne bo folk i hele Norge. Det er jo det som er Norge. Høyres politikk med «Robuste» kommuner og storregioner mener vi i Senterpartiet vil føre til dårligere kommunale tjenester for befolkningen, sentralisering og tap av lokale arbeidsplasser, mindre medbestemmelse og demokrati.
Heldigvis er det mange som har forstått dette. Senterpartiet har ikke hatt så stor oppslutning siden nitti-tallet da EU-avstemningen var på agendaen. 
 Senterpartiet har ikke snudd kappen etter vinden. Det er Høyre-vinden som har snudd. Men det kan være tungt for Thor Edquist å innse.


Anne-Kari Holm
Listekandidat ved Stortingsvalget

og gruppeleder for Sp i Halden