Meny
Ole Andre Myhrvold

Høyres stortingsrepresentanter i Østfold og Akershus mener nærpolitireformen har gjort dem tryggere.

Høyre er veldig glade i å snakke med ledere som sitter lengst borte fra hverdagen - også i Øst Politidistrikt.  Senterpartiet snakker med tillitsvalgte, politifolk, påtalejurister, arrestforvarere, ansatte med forvaltningsoppgaver og ikke minst vanlige folk.  Så kan vi spørre oss - hvem vet mest om hvordan hverdagen fungerer?

Politiets Fellesforbund har gjentatte ganger i det siste uttalt av befolkningen er holdt for narr av regjeringen og at politiet forebygger mindre og mindre.  På spørsmål fra Senterpartiet kan ikke regjeringen dokumentere at det har kommet på plass en eneste ekstra politipatrulje som følge av nærpolitireformen, selv om langt mer politi på hjul skulle være en av gevinstene ved å legge ned over 120 lensmannskontor.  SSB-tall viser at det har forsvunnet drøyt 1130 politiansatte fra nesten 200 kommuner fra 2016 til 2019.  Ved politidistriktenes hovedseter - som på ski, har det derimot kommet over 150 nye ansatte som sitter på kontor.  Folk på Hvaler, i Sarpsborg, Aremark, Rakkestad, Ørje og Rygge har mista politifolk og lensmannskontor de siste årene.  Fører det til mer trygghet?

Heller ikke politiets responstid har blitt bedret, men forverret gjennom reformen.  For Øst Politidistrikt sin del ser vi at politiet bruker lengre tid i 2020 på alle måleparametere sammenliknet med 2016.  på nasjonalt nivå er det ingen bedring.  Dette øker ikke tryggheten.

Det vi også vet er at andelen som hadde svært stor eller stor tillit til politiet har falt fra 89/90 prosent i de tidligere politidistriktene Østfold, Folle og Romerike til 79 prosent for Øst politidistrikt fra 2014  til 2019.  Det er også klart at halvparten av voldtektssakene blir liggende i over en måned før noen ser på dem i Øst politidistrikt.  Dette er ekstremt belastende for ofrene.

Når det gjelder bemanninga, har halvparten av alle nyansatte i politiet under denne regjeringa kommet i Oslo, særorgan og Politidirektoratet.  Over 700 nye byråkrater har det blitt ansatt i sentralt politibyråkrati.  Over 1700 av politiets ansatte er nå ledere med personalansvar og det har blitt brukt over 2 milliarder kroner på IKT-konsulenter de siste årene.  I slutten av september skrev tidligere politiførstebetjent Morten Haukeland et tankevekkende innlegg i Fredrikstad Blad hvor han sier at "Politiet her i distriktet har aldri hatt dårligere kontakt med publikum enn nå".  jJeg forventer at Høyre tar slike tilbakemeldinger på alvor framfor å skjønnmale situasjonen.

Senterpartiet er opptatt av å lytte til folk, politiansatte, tillitsvalgte og kommuner.  Vi har tro på at det går an å utvikle politietaten og andre offentlige virksomheter godt og fremtidsretta uten å drive med massiv sentralisering.  Senterpartiet vil fortsette for tjenester nær folk - også i Østfold.