Meny

Ikke straff pendlerne

Årsmøtet i Østfold Senterparti krever et redusert bunnfradrag for pendlere. De siste fire årene under den blå-regjeringen har bunnfradraget for pendlere økt fra 13.950 kroner til 22.000 kroner. Østfold Senterparti krever nå kutt i dette med mål om et bunnfradrag på kr 15.000.

Årsmøtet i Østfold Senterparti er bekymret for pendlernes situasjon. Regjeringen Solberg har siden den tiltrådte i 2013 gjort flere innstramminger som gjør det dyrere og mer ulønnsomt å pendle. I tillegg kommer innføring av parkeringsavgift ved kollektivknutepunkt, økte bomsatser, fjerning av parkeringsplasser og øke parkeringsgebyr.

Samfunnet trenger arbeidstakere som er villige til å flytte på seg. Det er en klar fordel at folk er villige til å reise når arbeidsmarkedet er trangt, og det er bra for å få utnyttet eksisterende infrastruktur. Pendling er rett og slett samfunnsøkonomisk lønnsomt, men det må lønne seg å jobbe også om man bor et stykke unna arbeidsplassen. I tillegg vil pendling bidra til å utjevne sosiale og geografiske forskjeller.

Årsmøtet i Østfold Senterparti krever derfor et redusert bunnfradrag for pendlere. De siste fire årene under den blå-regjeringen har bunnfradraget for pendlere økt fra 13.950 kroner til 22.000 kroner. Østfold Senterparti krever nå kutt i dette med mål om et bunnfradrag på kr 15.000.

Østfold Senterparti er glad for at flere pendler med kollektive transportmidler. Samtidig erkjenner partiet at ikke alle bor nært trafikknutepunktene.

Årsmøtet i Østfold Senterparti krever derfor at samfunnet legger til rette for og stimulerer til at flere kan pendle kollektivt gjennom for eksempel:

·         Flere avganger.

·         Økt rutetilbud.

·         Bedre koordinering av ankomst og avgang.

·         Gode kollektivknutepunkt.

·         Gratis pendlerparkering.