Meny
Baby-barsel-omsorg-barn-IMG_1432 kopi

Ingen kvinner skal tvinges til å føde alene

Av Kjerstin Wøyen Funderud

Samtidig som statsministeren stadig oppfordrer norske kvinner til å få flere barn, rapporterer NRK mandag kveld om en ny undersøkelse som bekrefter det vi har fryktet; Nye tall fra helsevesenet viser at den mentale helsen blant gravide i landet er alvorlig.

Av omtrent 400 respondenter, deriblant helsesykepleiere, jordmødre og leger, oppgir 80 prosent at de har inntrykk av at barseltiden for nye familier er forverret etter at kvinnen ikke får ha med partner under fødsel eller på barselavdelingen. Samtidig svarer 70 prosent av de spurte at de opplever at psykiske problemstillinger er mer aktuelle nå enn før pandemien.

Det å oppleve seg trygg og ivaretatt i fødsel og barsel er avgjørende for tiden som følger etterpå. Senterpartiet vil derfor i Stortinget kreve at fødende kvinner kan ha med seg partner under hele fødsel- og barseloppholdet. Vi har stor respekt for dagens smittevernregler, men håper likevel at regjeringa vil lette på restriksjonene.

I et representantforslag som debatteres i Stortinget torsdag peker Senterpartiet også på behovet for bedre finansiering av barselomsorgen. Begrenset bemanning og prioritering av kvinner i fødsel fører til at nybakte mødre og spedbarn ikke får den oppfølgingen på barselavdelingen som de har behov for. Grunnlaget for ernæring og amming blir lagt på barselavdelingen. Tidlig utskriving kan føre til at flere og flere kvinner reiser hjem før melkeproduksjonen er etablert.

Vi mener at bemanning på fødeinstitusjonene må være tilstrekkelig til å kunne tilby et forsvarlig barseltilbud. Kvinner må få tilbud om å være på barselavdelingen frem til ammingen er etablert, og dette tilsvarer minst 3 dager for førstegangsfødende. Tidlig hjemreise må være den fødende kvinnens eget valg.

Kvinner skal føle seg trygge rundt fødsel og barseltilbudet. De skal få omsorg og kunnskap de ikke visste de trengte om psyke, kropp, komplikasjoner, amming, helse, fødsel, baby, tilknytning og ernæring. Trygg mammaene nå, og la den andre forelderen, som mest sannsynlig ikke har holdt to meters avstand fra mor de siste ukene, få være med på fødselen!