Etter en bred høring med innspill fra lokallagene i Østfold er en enstemmig nominasjonskomité svært fornøyd med innstillingen.

– Dette er et særdeles godt lag, slår lederen av nominasjonskomitéen, Martha Mjølnerød, fast. Videre forteller hun at resten av innstillingen vil ferdigstilles i august, og offentligjøres i starten av september. Nominasjonsmøtet finner sted 25. september 2020.

Myhrvold har snart én periode bak seg på Stortinget etter at Senterpartiet gjorde et brakvalg i 2017, og gjenerobret en plass på Østfoldbenken etter nær 20 års fravær. Myhrvold er 42 år, har to barn og har tidligere vært ordfører i Trøgstad kommune i seks år. Han har bakgrunn fra dagligvarebransjen og journalistikk.

– Vi er glad for at Myhrvold ønsker en ny periode på Stortinget. Han har gjort en solid jobb og tatt tak i både store og små saker fra hele Østfold, sier Mjølnerød.

Myhrvold selv peker på kampen for å opprettholde tingrettene i Østfold og CO2-kompensasjon fra Norske Skog Saugbrugs i Halden som de to viktigste sakene der han har fått gjennomslag. I valget neste år vil kampen for å oppløse Viken fylke stå sentralt i tillegg til å sikre folk i Østfold nære tjenester gjennom blant annet utbygging av sykehuset på Kalnes, mer tilstedeværende politi og nei til å slå sammen kommuner med tvang.

– Kjerstin Wøyen Funderud fra Svinndal i Våler er ei vi lenge har ønsket å få med mer sentralt i Østfold Senterparti, forteller Mjølnerød. Etter at Wøyen Funderud gikk av som ordfører i Våler i 2011 har hun hovedsakelig brukt tiden på andre ting enn politikk. Wøyen Funderud er 49 år, gift og har to barn. Hun er utdannet revisor og jobber i dag som leder i Storbedriftsavdelingen i Skatteetaten. For øvrig kjenner hun Senterpartiets politikk godt etter å ha hatt verv i både Senterungdommen og Senterpartiet på alle plan. Hun har også arbeidet som rådgiver for partiets stortingsgruppe på 90-tallet.
– Partiet står overfor et spennende valg. Jeg brenner for at folk i Østfold skal ha gode tjenester nær seg som gir trygghet og forutsigbarhet i hverdagen, sier Wøyen Funderud.

På tredjeplass foreslår nominasjonskomiteen senterungdom Lars Vegard Fosser. Fosser er fra Rakkestad og er 21 år. Han er lærerskolestudent ved Høgskolen i Halden. men jobber for tiden som politisk praktikant i Senterpartiets hovedorganisasjon. I tillegg sitter Fosser i kommunestyret i Rakkestad. 
– Arbeidsplasser for folk i hele Østfold, utbygging av bredbånd / fiber og kollektivtilbud, en rettferdig, realistisk og gjennomførbar klimapolitikk samt et godt tilbud ved høgskolen i Østfold er blant mine fanesaker, sier han.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Leder i nominasjonskomiteen – Martha Mjølnerød – 924 60 794

1. kandidat Ole Andre Myhrvold – 932 43 566

2. kandidat Kjerstin Wøyen Funderud – 951 74 972

3. kandidat Lars Vegard Foss – 954 51 122