Meny

Innstiller på Myhrvold som førstekandidat

Nominasjonskomitéen i Østfold Senterparti er klar med sin innstilling for de tre øverste plassene på partiets stortingsliste for 2021. En enstemmig komité innstiller dagens stortingsrepresentant Ole André Myhrvold fra Trøgstad på den første plassen. Deretter forslår komitéen tidligere ordfører i Våler, Kjerstin Wøyen Funderud, og senterungdom Lars Vegard Fosser fra Rakkestad på de to neste plassene.

Etter en bred høring med innspill fra lokallagene i Østfold er en enstemmig nominasjonskomité svært fornøyd med innstillingen.

– Dette er et særdeles godt lag, slår lederen av nominasjonskomitéen, Martha Mjølnerød, fast. Videre forteller hun at resten av innstillingen vil ferdigstilles i august, og offentligjøres i starten av september. Nominasjonsmøtet finner sted 25. september 2020.

Myhrvold har snart én periode bak seg på Stortinget etter at Senterpartiet gjorde et brakvalg i 2017, og gjenerobret en plass på Østfoldbenken etter nær 20 års fravær. Myhrvold er 42 år, har to barn og har tidligere vært ordfører i Trøgstad kommune i seks år. Han har bakgrunn fra dagligvarebransjen og journalistikk.

– Vi er glad for at Myhrvold ønsker en ny periode på Stortinget. Han har gjort en solid jobb og tatt tak i både store og små saker fra hele Østfold, sier Mjølnerød.

Myhrvold selv peker på kampen for å opprettholde tingrettene i Østfold og CO2-kompensasjon fra Norske Skog Saugbrugs i Halden som de to viktigste sakene der han har fått gjennomslag. I valget neste år vil kampen for å oppløse Viken fylke stå sentralt i tillegg til å sikre folk i Østfold nære tjenester gjennom blant annet utbygging av sykehuset på Kalnes, mer tilstedeværende politi og nei til å slå sammen kommuner med tvang.

– Kjerstin Wøyen Funderud fra Svinndal i Våler er ei vi lenge har ønsket å få med mer sentralt i Østfold Senterparti, forteller Mjølnerød. Etter at Wøyen Funderud gikk av som ordfører i Våler i 2011 har hun hovedsakelig brukt tiden på andre ting enn politikk. Wøyen Funderud er 49 år, gift og har to barn. Hun er utdannet revisor og jobber i dag som leder i Storbedriftsavdelingen i Skatteetaten. For øvrig kjenner hun Senterpartiets politikk godt etter å ha hatt verv i både Senterungdommen og Senterpartiet på alle plan. Hun har også arbeidet som rådgiver for partiets stortingsgruppe på 90-tallet.
– Partiet står overfor et spennende valg. Jeg brenner for at folk i Østfold skal ha gode tjenester nær seg som gir trygghet og forutsigbarhet i hverdagen, sier Wøyen Funderud.

På tredjeplass foreslår nominasjonskomiteen senterungdom Lars Vegard Fosser. Fosser er fra Rakkestad og er 21 år. Han er lærerskolestudent ved Høgskolen i Halden. men jobber for tiden som politisk praktikant i Senterpartiets hovedorganisasjon. I tillegg sitter Fosser i kommunestyret i Rakkestad. 
– Arbeidsplasser for folk i hele Østfold, utbygging av bredbånd / fiber og kollektivtilbud, en rettferdig, realistisk og gjennomførbar klimapolitikk samt et godt tilbud ved høgskolen i Østfold er blant mine fanesaker, sier han.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Leder i nominasjonskomiteen – Martha Mjølnerød – 924 60 794

1. kandidat Ole Andre Myhrvold – 932 43 566

2. kandidat Kjerstin Wøyen Funderud – 951 74 972

3. kandidat Lars Vegard Foss – 954 51 122