Meny

Ja til lokale domstoler

IMG_0414 (2)
Ole André Myrhvold

Sp VIL stoppe trenden der de mindre domstolene tappes for ressurser og utsettes for «sniknedleggelse».

Regelmessig kommer det forslag om nedleggelse av de små og lokale domstolene. I Østfold har vi i dag fem tingretter, en av dem er vår egen Heggen og Frøland tingrett på Mysen.

Sterke krefter ønsker å nedlegge og sentralisere disse, blant annet har domstolsadministrasjonen gjort det klart at de ønsker sentralisering.

Senterpartiet vil opprettholde domstolstrukturen for å ivareta lokal rettspleie og sikre folk god tilgang til konfliktløsing.

Krav til kompetanse, fleksibilitet og kapasitet kan løses like godt i en desentralisert struktur som en sentralisert.

Sp VIL stoppe trenden der de mindre domstolene tappes for ressurser og utsettes for «sniknedleggelse».

Lagre