Meny

Denne uken kom meldingen om at Trøgstads tidligere ordfører Jan Erik H. Foss er død. En bauta i lokalsamfunnet i Trøgstad og Østfold er blitt bort.

Jan Erik H. Foss har en unik historie bak seg som lokalpolitiker i Trøgstad. Han ble første gang innvalgt i kommunestyret i 1972 for SP og satt i kommunestyret i til sammen 24 år. I fire perioder fra 1979 til 1995 var han ordfører – og er dermed den i moderne tid som har sittet lengst som ordfører i Trøgstad.

Han var en solid politiker med begge beina solid plantet på jorda - og høyt respektert og anerkjent langt utenfor kommunens grenser. Med sitt lune vesen og gode humør var Jan Erik flink til å skape et godt politisk klima rundt seg. Han var godt likt av alle og flink til å forhandle frem de gode og samlende løsninger for Trøgstad-samfunnet. I hans tid som ordfører ble bl.a. Trøgstadhallen bygd og Trøgstadheimen bygd ut.

Han var samfunnsengasjert og hadde en lang rekke tillittsverv som Senterpartiets representant både i og utenfor Trøgstad. Han var bl.a. styreleder i Trøgstad Sparebank, Trøgstad Brannkasse og Trøgstad El-verk. I Kommunenes Sentralforbund - Østfold - hadde han ledervervet i hele 8 år.

I mesteparten av sitt yrkesaktive liv utenfor politikken var Jan Erik H Foss knyttet til møllebransjen. Fra 1965 til 2002 var han daglig leder eller disponent for Trøgstad kornsilo og mølle. På nasjonalt nivå markerte han seg som styremedlem i Statkorn og styreleder i Norkorn – begge deler i en åtteårsperiode.

Takk for den innsats som Jan Erik H. Foss har lagt ned for Trøgstadsamfunnet! Fred over hans minne!