Meny

Klimautfordringen er vår største utfordring

Den er altomfattende, og vil prege alles hverdag, så lenge vi lever.

Det har norske skoleelever i dag vist at de har forstått, sa stortingsrepresentant Ole Andre Myhrvold på Senterpartiets landsmøte.

Vi må bygge fastlandsarbeidsplasser og verdiskapning.

I dette skiftet har vi en grunnmur. Noe av den ligger i Østfold representert ved noen av de største treforedlingsbedriftene dette landet har igjen – Borregaard og Norske Skog Saugbrugs i Halden.

Det som er urovekkende er at myndighetenes rammevilkår rundt disse er under enhver kritikk.  Saugbrugs for eksempel er hittil nektet Co2-kompensasjon til tross for at man oppfyller alle krav til slik kompensasjon. Det betyr at virksomheten starter 80 millioner bak sine konkurrenter!

80 millioner i et knallhardt marked.

Nå ligger ballen hos Regjeringen og Elvestuen – det handler om politisk vilje for å redde noe av den mest klimavennlige industrien vi har.

80 millioner for å redde grunnmuren vi skal bygge framtida på.

 

Det andre er infrastruktur.

Tømmer som ikke kommer fram til Halden og Sarpsborg fordi jernbanen gjennom Østfold og ellers rundt om i landet ikke har kapasitet eller er i en stand som gjør det mulig. Satsing på dobbeltspor på Østfoldbanen og videre utbygging av kryssingsspor er uhyre viktig. Det samme er satsing på utbedring av fylkesveiene. Norske fylkesveier er en flaskehals for utvikling av tre- og bioindustrien.

Vi sliter rett og slett med å få fram råvarene. I tillegg må vi bruke av oljekapitalen til å investere i fornybart og i skogindustrien. De siste årene har Sverige og Finland investert 50 milliarder kroner – Norge har til sammenlikning brukt 350 millioner kroner.

Resultatet er at råvarene, tømmeret, eksporteres ut, og vi risikerer å bli det som populært kalles en bananrepublikk.

Dette har ikke Norge råd til, og det har heller ikke klimaet råd til.

Så gode landsmøte. Senterpartiet skal aksle ledertrøya for et teknologiskifte gjennom en aktiv næringspolitikk som skaper lønnsomme verdikjeder for tre og bio til beste for klima og verdiskapning i landet vårt.

 

Myhrvold sa videre at Senterpartiet har gode løsninger og en god virkelighetsforståelse for å kunne ta tak i og løse disse utfordringene.

Klimaendringene kommer ikke fra kua eller myra, slik noen later til å tro. Klimaendringene er menneskeskapte, vårt forbruk og vårt enorme behov for energi.

Dette går ikke lenger, vi må vri energibruken fra fossile energikilder til fornybar energi og det naturlige grønne kretsløpet. Energi vi har hentet fra de fossile energikildene.

Senterpartiet er den fremste talsmannen for denne vridningen. Vi vil ta skogen, jorda, sola og vannet i bruk.

Nøkkelen til omstilling ligger i en formel beståen av klare politiske vedtak og initiativ - sammen med et framoverlent næringsliv, bransje for bransje, sektor for sektor.

Norge er heldige.

Olja har tjent oss godt. Men unektelig går oljealderen mot slutten. Da må vi 

- uansett – ha et teknologiskifte, og et energiskifte.