Meny

Med likestilling i sentrum

Østfold Senterparti skal være en klar stemme for like rettigheter for kvinner og menn. Vi skal sørge for at det gjennomføres et likestillingsløft i Østfold i samarbeid mellom næringslivet og det offentlige. Prinsipper som likelønn, likeverd og selvbestemmelse skal være en del av et stødig politisk fundament, og gjøre Norge til et godt, trygt og rettferdig land å leve i, slik at vi ikke vil trenge en kampanje som #meetoo igjen.

#metoo-kampanjen har vært en vekker for mange, og flere virker overrasket over hvordan menn i maktposisjoner tar seg til rette overfor unge kvinner, også i politikken. Kampanjen og diskusjonene den har medført forteller oss at det er et stykke til målet om full likestilling og likeverd mellom kjønnene. Senterpartiet mener at arbeidet for kvinners rettigheter må trappes opp.

For det er ikke bare seksuell trakassering som truer likestillingen i Norge. Vi lever fremdeles i en verden der det noen tar for gitt, må andre streve med. Både menn og kvinner møtes i dag med holdninger av i går. Holdninger som favoriserer maskuline fremfor feminine verdier og egenskaper, noe som påvirker både menn og kvinner negativt.

En mann risikerer å miste anseelse og fremgang på arbeidsplassen dersom han i samråd med sin partner tar ut mer av foreldrepermisjonen enn det myndighetene krever, fordi arbeidsgiveren forventer at menn skal prioritere jobben foran familien. Den samme arbeidsgiveren kan kvie seg for å ansette unge kvinner, på grunn av risikoen for høyt fravær og lang permisjonstid, forbundet med eventuelle barn.

Videre ser man at menn på landsbasis fremdeles tjener mer enn kvinner, noe som kommer sterkt til uttrykk både i de store og i de mindre kommunene i Østfold. For eksempel er den gjennomsnittlige lønnsforskjellen mellom menn og kvinner 150 000 kr i Askim og 138 000 kr i Fredrikstad! Dette tvinger familier til å ta livsvalg basert på tradisjonelle verdier, likestillingen blir for dyr for den gjennomsnittlige familien. Senterpartiet vil følge etter Island, som går frem som først i verden med lovfestet likelønn, et begrep Solberg-regjeringen ikke engang nevner i sin politiske plattform. Senterpartiet vil også legge til rette for en heltidskultur i arbeidslivet, slik at alle de som ønsker det får tilbud om heltidsstilling.