Meny

Med Sp blir det omkamp om Viken

Høyre skryter fortsatt av nye Viken fylke, som har blitt tvunget igjennom i Stortinget. Men de klarer ikke å presentere gode argumenter for hvorfor dette er en god ide.

La oss gå igjennom noen av de mange argumentene som Høyre har brukt for å forsvare tvangssammenslåingen. Regjeringen påsto at dette skulle være en demokratireform. Faktum er at hver femte fylkestingsmedlem forsvinner. Store områder kommer til å stå uten en egen folkevalgt stemme, og de områdene vil ligge i distriktene. Det blir sannsynligvis flere profesjonelle heltidspolitikere, og lønnen deres bli høyere enn før.

Høyre påsto at regionene måtte bli større fordi de skulle få så mange nye oppgaver flyttet fra staten. Men bare minimale oppgaver ble flyttet ut. Ekspertene som ga råd til regjeringen foreslo å flytte ut hele 4760 årsverk til fylkene. Det ville vært fantastisk! Men regjeringen flyttet bare ut 100 årsverk – til alle fylker til sammen.

Høyre påsto at de skulle rydde opp i forvaltningsgrensene og gjøre det lettere å samarbeide. Men hva skjer? Det nye Viken blir splittet mellom fire ulike politidistrikt, to ulike veiregioner, to ulike helseforetak, to tollregioner og to arbeidstilsynsregioner, bare for å nevne noen få.

Det sies også at Viken er nødvendig for å samarbeide om felles oppgaver. Samarbeid er naturligvis viktig. Men mener virkelig Høyre at en region fra Halden til Hallingdal – uten Oslo – er en hensiktsmessig region for optimalt samarbeid? Da vil jeg minne om at til og med Terje Hagen, lederen for regjeringens ekspertutvalg for regionreformen, mener at Viken er en dårlig ide. Ifølge ham skulle man skape «funksjonelle byregioner med byene som motor», men det hadde ikke Viken blitt, påpekte han.

Selvsagt påstår også regjeringen at en større region vil bli så effektiv og spare penger. Det har de ikke klart å belegge med noe dokumentasjon eller tall. Tvert imot, prosessen med sammenslåing har kostet innbyggerne i Viken 264 millioner kroner allerede før Viken er opprettet. Av regjeringen har vi fått 45 millioner til å gjøre jobben. Resten skal dekkes av et allerede skrapet fylkeskommunalt budsjett. Det taler for seg selv at Høyres egen fylkesordfører, Annette Solli, har sendt et brev til Erna Solberg for å beskrive hvor dramatisk dette blir: «Resultatet av dette er at vi på vei inn mot etableringen av den nye fylkeskommunen tvinges til å omprioritere ressurser fra ordinær fylkeskommunal drift til dekning av etableringskostnader for nye Viken fylkeskommune.»  I klartekst betyr dette at penger til drift av videregående skoler, vedlikehold av fylkesveier, kultur osv., i stedet må brukes til å opprette et nytt fylkeskommunalt byråkrati. Byggingen av et nytt hovedkvarter på 1 milliard i Sandvika framstår heller ikke som en god start i så måte.

I sommer har til og med Viken Høyre prøvd å overbevise velgerne om at Viken er nødvendig for å samarbeide om klima og miljø, og «andre problemer som ikke har grenser». Det står ikke til troende. Senterpartiet går til valg på at vår region skal bli en spydspiss i det grønne skiftet, men til det trenger vi ikke nye fylkesgrenser. Fylkene har ansvar for viktige tjenester for innbyggerne, som drift av videregående skoler og av fylkesveier. Senterpartiet er overbevist om at det blir vanskeligere å sikre gode tjenester til alle innbyggere i en storregion. Stordrift og sentralisering vil kanskje ikke merkes godt i de mest tettbygde strøene, men distriktene i Viken vil raskt merke presset.

Nettopp stordrift og sentralisering var selvsagt det regionreformen egentlig handlet om for regjeringspartiene. Det synes jeg Høyre burde være ærlige overfor velgerne om. Vi i Sp mener regionreformen er en tragedie for spredningen av makt og ressurser i dette landet. Vi mener Viken er et alvorlig historisk feilgrep. Viken kommer til å bli formelt opprettet ved nyttår. Det kan ikke Sp gjøre noe med. Men med et sterkt Sp i nye Viken kan prosessen reverseres.

Hvis Senterpartiet får nok stemmer i nye Viken, vil vi kreve at de tyngste endringene i Viken legges på is. Byggestart av hovedkvarter i Sandvika må stanses. Og med et nytt Storting i 2021 er det fullt mulig å få flertall for å gå tilbake til Østfold, Akershus og Buskerud.