Meny

Nærskoleprinsippet bør også gjelde for videregående skole

Senterpartiet vil ha en god og gratis offentlig skole som ikke rangerer elevers muligheter etter geografi eller sosial bakgrunn. Vi vil ha en desentralisert skolestruktur med et bredt og likeverdig tilbud i videregående utdanning, tilpasset den spredte bosettingen i fylket.

 

Opptak til videregående skole skal organiseres etter nærskoleprinsippet, slik at flest mulig kan bo hjemme og at 16 åringer i utgangspunktet ikke må bo på hybel. Det som så fint kalles «fritt skolevalg» er en frihet for de elevene som går ut av ungdomsskolen med gode karakterer. En elev som sliter med motivasjon og skoleresultater på ungdomsskolen vil som en konsekvens av denne inntaksordningen kunne «straffes» ved å få unødvendig lang vei til videregående skole.  Det er slett ikke slik at målet om videre skolegang automagisk gir ungdomsskoleelever motivasjon til hard arbeid på ungdomstrinnet. Og det er slett ikke alle elever som får høye karakterer bare fordi de arbeider hardt; elever har ulike forutsetninger, både i seg selv og i det miljøet de vokser opp i. Resultatet er at elever som har utfordringer med lav motivasjon, og svake resultater fra grunnskolen i tillegg risikerer ekstra lang skolevei fordi de ikke når opp ved den nærmeste skolen.

"Fritt skolevalg" vil også kunne skape utfordringer for dagens skolestruktur i Østfold, der vi forsøker å gi alle elever et bredest mulig fagvalg, uten å måtte flytte hjemmefra. Utfordringen blir ikke mindre om det nye opptaksområdet innebærer «hele Viken». Vi kan for eksempel risikere at Østfold-elever som ønsker å gå musikk, dans og drama får skoleplass i Drammen!

Alle elever fortjener å ha engasjerte og dyktige lærere, å etablere en slags konkurranse mellom skolene vil heller ikke virke positivt i den sammenhengen.

Senterpartiet vil ha tett og godt samarbeid mellom skoler og næringsliv lokalt og regionalt. Skolen må ha rom for å utvikle og tilby utdanning innenfor de rammene som ligger i studieplanene og i samarbeid med frivillighet og næringsliv etablere alternative læringsarenaer. Videre vil Senterpartiet styrke utdanningsmulighetene innen jordbruk, husdyrhold, skogbruk, hagebruk- og gartnerfag og minimum beholde dagens linjetilbud på disse skolene.

Men aller først vil vi arbeide for å oppløse Viken. Godt valg!

Elisabeth Strengen Gundersen

Østfold Senterpartis 3. kandidat til fylkesvalget i Viken