Meny

Nedleggelse av Ullevål får konsekvenser for Østfold

20. juni vedtok styret i Helse Sør-Øst å gå videre med planene for nedleggelse av Ullevål sykehus i Oslo. Regjeringen ved helseminister Bent Høie (H) ønsker seg ett sykehus på Aker og ett på Gaustad. Et slikt prosjekt vil legge beslag på enorme investeringsmidler på bekostning av nødvendige sykehusutbygginger på andre deler av Sør- og Østlandet, blant annet i Østfold. Nå reagerer Senterpartiets Østfold-representant på Stortinget.

-Det er tvilsomt om utbyggingen av akuttmottaket ved Sykehuset Østfold på Kalnes vil kunne skje dersom prosjektet knyttet til nedleggelse av Ullevål gjennomføres. Derfor er kampen for å bevare Ullevål sykehus, og en kamp for Østfolds innbyggere og brukere av Kalnes, sier Ole André Myhrvold fra Senterpartiet.

Han forteller at nedleggelsen av Ullevål og de byggeplanene som da foreligger forutsetter en kraftig effektivisering av driften i forkant av utbyggingen, og at helseforetaket oppnår store driftsøkonomiske gevinster etter utbygging. Basert på de økonomiske resultatene til Oslo universitetssykehus de siste årene, samt erfaringer fra andre nye sykehusbygg, er det lite realistisk at disse forventningene slår til.

Anslaget for investeringskostnadene til utbyggingen har gått fra en planleggingsramme på ti milliarder kroner, mens de siste anslagene for den første etappen er 37,5 milliarder kroner, inkludert byggelånsrenter. Det endelige prosjektet er anslått til å ende på rundt 50 milliarder kroner. – Det sier seg sjøl at mange andre prosjekt i Helse Sør-Øst vil kunne måtte lide for en slik gigantonomi, sier Myhrvold som sammen med flere andre Sp-representanter har fremmet forslag om å stoppe nedleggelsen av Ullevål. - I tillegg krever vi at regjeringen legger fram en investeringsplan for de planlagte investeringene i sykehusbygg i Helse Sør-Øst og sikrer at sykehusutbyggingen i Oslo ikke går på bekostning av nødvendige sykehusinvesteringer og –bygg i Østfold og andre steder i Helse Sør-Øst.