Meny
Bli medlem
Ole André Myhrvolds innlegg i programdebatten

Ole André Myhrvolds innlegg i programdebatten

I Østfold har vi landets største treforedlingsbedrifter, vi har store næringsmiddelbedrifter og Hvaler-rekene er landets beste. Vi er klare til igjen å bli landets fremste industrifylke med basis i det fornybare. Men da trenger vi en aktiv industripolitikk!

Publisert: 04.06.2021 #Østfold

Gode Landsmøte – Hællæ!

Regjeringens regionreform må være noe av det dårligste politiske håndverket som er utført her i landet noen gang.

Viken er ikke egnet som regional inndeling hverken for å styre et fylke, ha et engasjert folkestyre eller bygge en felles identitet. Derfor er det avgjørende viktig at Senterpartiet vinner valget og oppløser Viken – og andre tvangssammenslåtte fylker selvfølgelig!

Sjøl elsker jeg Østfold.  Og den som trodde at Østfold ble borte i Viken, den tar kraftig feil:

Østfold er porten mot verden. Østfoldingen har i generasjoner skapt verdier fra havet, skauen, ælvæne, jorda – dessuten er vi folka med det lune smilet.

Før olja var Østfold landets fremste industribastion.

Vårt Østfold er et produksjonsfylke:

  • Av mat – både råvarer og ferdigforedla.
  • Av skog - papir og papp, - vanelin og kompositter som kan erstatte olje og plast.
  • Av stålprodukter til offshore og maritime næringer.
  • Av framtidsretta byggevarer som bidrar til redusert energibehov.
  • Av høyteknologiske løsninger.
  • Av batterier som gjenvinnes.   
  • Og mye, mye mer.

Da jeg var med i Senterungdommen sa vi at framtida ikke ligger på bunn av Nordsjøen – men sitter på skolebenken.

Det er mer sant enn noen gang.

Derfor trenger vi en aktiv industripolitikk. Et grønt investeringsselskap som sikrer nasjonalt og langsiktig eierskap. Et grønt investeringsselskap som skaper fornybare arbeidsplasser og nye produkter basert på det fornybare.

I Østfold har vi landets største treforedlingsbedrifter, vi har store næringsmiddelbedrifter og Hvaler-rekene er landets beste. Vi er klare til igjen å bli landets fremste industrifylke med basis i det fornybare. Men da trenger vi en aktiv industripolitikk!

Prekas!

Denne artikkelen ble først publisert 04.06.2021