Meny

Optimisme i Senterpartiet

Med dagens Regjering tappes distriktene steg for steg.  Dette merkes også godt lokalt.  Østfold tappes ytterligere for kompetansearbeidsplasser.  Passkontor, trafikkstasjoner, domstols-administrasjon sentraliseres, og i tillegg blir flere og flere tjenester privatisert.

Senterpartiet i Østfold har vokst mye de siste årene.  De gode meningsmålingene Senterpartiet har hatt gjennom de siste månedene viser seg også i forhold til medlemstallet.  Partiet har hatt en medlemsøkning på over 800 medlemmer i løpet av januar og februar. 30 av disse nye medlemmer er tilhørende i Østfold, sa fylkesleder Simen Gjølsjø til 109 delegater på Senterpartiets fylkesårsmøtet i helgen.

Dette viser at Senterpartiets politikk, som bygger på et desentralisert samfunn hvor alle gis de samme mulighetene, og at de som har skoen på, også vet hvor den trykker, appellerer til befolkningen. Fellesskapets oppgave er å sørge for at alle henger med. 

Senterpartiets mål om å bli landets tredje største parti ved kommune- og fylkestingsvalget, er et realistisk mål.

Med dagens Regjering tappes distriktene steg for steg.  Dette merkes også godt lokalt.  Østfold tappes ytterligere for kompetansearbeidsplasser.  Passkontor, trafikkstasjoner, domstols-administrasjon sentraliseres, og i tillegg blir flere og flere tjenester privatisert.

Stortingsflertallet bestående av H, Frp, V og KrF sitt vedtak om tvangssammenslåing av kommuner og fylker er å gå motsatt vei av det som er Senterpartiets mål. Sammenslåingsvedtakene vil ikke bidra til økt demokrati, men tvert imot, det blir færre folkevalgte og mer byråkratistyring.

Førstekandidat til fylkestinget, Anne Beathe K. Tvinnereim, var klar i sin tale i forhold til at den sittende regjeringen overstyrer vedtak som er fattet i fylkestingene i Østfold, Akershus og Buskerud. Som toppkandidat må man ha to tanker i hodet samtidig.  Man skal gjøre en god jobb, men samtidig jobbe for en oppløsning.  Vedtakene i de tre fylkene som nå skal utgjøre Viken, var negative til etableringen av storfylket.  Innbyggerne er med oss, 56 % av befolkningen sier nei til etableringen av Viken. 

Østfold Energi

Et enstemmig årsmøte vedtok at Senterpartiet krevet at aksjene i Østfold Energi må overføres til kommunene i Østfold før etablering av den nye fylkeskommunen Viken.

Dersom fylkestinget i Østfold mot Senterpartiets vilje likevel vedtar å overdra aksjeposten fra Østfold fylkeskommune til Viken fylkeskommune, må dette skje med en klausul som ivaretar Østfold for fremtiden.

Fylkesstyrets sammensetning i 2018

Leder                    Simen Gjølsjø                                  Hobøl                  

1. nestleder       Lars Holene                                      Askim                   

2. nestleder        Nina Krafft Skolleborg                   Aremark              Ny         

Studieleder         Torunn Kallum                                 Spydeberg        Ny

Styremedlem      Martha Mjølnerød                         Spydeberg             

Styremedlem     Lise Thorsø Mohr                            Fredrikstad         Ny

Styremedlem      Tor Petter Ekroll Rygge                Rygge                 

1. vararepr.        Hans Ingvald Røed                       Fredrikstad         Ny         

2. vararepr.        Håkon Tolsby                                   Aremark           Ny         

3. vararepr.        Anders Martin Gjerlaug                Halden                 Ny         

I tillegg sitter også følgende person i fylkesstyret:

Stortingsrepresentant Ole Andrè Myhrvold, gruppeleder Johan Edvard Grimstad og leder i Senterkvinnene Elin Tvete, leder i Senterungdommen Tuva Nybakk