Meny

Østfold Energi-aksjene må forbli i Østfold

Årsmøtet i Østfold Senterpartiet krever at Østfold fylkeskommunes aksjer i Østfold Energi overføres kommunene i Østfold før etablering av den nye fylkeskommunen Viken.

Historien til Østfold Energi strekker seg ut i alle Østfolds kommuner, og selskapet og de verdier det representerer ville ikke vært hva det er i dag uten kommunene. Selskapet må derfor sees på som Østfold-samfunnets eiendom og verdier. Dette gjelder kommunenes aksjer, men ikke minst den aksjeposten som i dag eies og forvaltes av Østfold fylkeskommune. Ved en overføring av denne til kommunene i Østfold fordeles disse etter folketall.

Viken fylkeskommune er en ny konstruksjon som må lage sin historie, og få utvikle seg innenfor rammene av sin økonomiske virkelighet. Den historien starter 1. januar 2020.

Dersom fylkestinget i Østfold mot Senterpartiets vilje likevel vedtar å overdra aksjeposten fra Østfold fylkeskommune til Viken fylkeskommune må dette skje med en klausul som ivaretar Østfold for fremtiden. En slik klausul må sikre at verdiene (aksjene) av Østfold Energi ved oppløsning eller deling av Viken fylkeskommune tilbakeføres til Østfold eller den delen hvor Østfold inngår.