Meny
Ole Andrè Myhrvold.jpg
Ole André Myhrvold

NAV har bestemt at pensjonistene ikke lenger skal få sin «lønnsslipp» hjem i posten. Alle er ikke like digitale som NAV. Derfor vil Senterpartiet sørge for at landets pensjonister skal få tilbake "lønnsslippen i postkassa. 

De siste årene har ikke regjeringen lagt fram trygdeoppgjøret som egen sak for Stortinget. Senterpartiet krever at trygdeoppgjøret skal legges fram for Stortinget, det er nødvendig for at Stortinget skal se forutsetningene for å få synliggjort konsekvensene av trygdeoppgjøret.  Ved å behandle trygdeoppgjøret i Stortinget får også de folkevalgte informasjon om utviklingen av pensjonistenes kjøpekraft over tid. Bare sånn kan Stortinget forberede seg skikkelig når man skal gjøre tilleggsbevilgninger som følge av reguleringen av grunnbeløpet og pensjoner.

Senterpartiet støtter også organisasjonenes krav om forhandlingsrett, og vi vil de neste fire årene prioritere en økning i minstepensjon framover.

NAV har også bestemt at pensjonistene ikke lenger skal få sin «lønnsslipp» hjem i posten. Alle er ikke like digitale som NAV.

Senterpartiet vil derfor sørge for at landets pensjonister skal få tilbake pensjonsslippen per post.