Meny

Politikerlønningene i Viken blir for høye

Nylig har fylkespolitikere landet rundt vedtatt hvilken lønn man skal bevilge seg etter neste års valg. I Viken – dette merkelige nye fylket som verken befolkningen eller politikerne ønsker seg - men som ble tvunget igjennom av regjeringspartiene – skal den nye fylkesordføreren tjene 80% av en statsrådslønn, det vil si omtrent 1.1 mill. kroner.

Senterpartiets representanter fra Buskerud, Østfold og Akershus fremmet forslag om lavere lønn for de folkevalgte i Viken. Våre folkevalgte har mye ansvar og fortjener gode arbeidsvilkår, men vi mener det er vanskelig å forsvare at en fylkespolitiker skal tjene mer enn en stortingsrepresentant. Regjeringen hevdet at nye stordriftsfylker skulle bli så effektive. Da er det et stort paradoks at man lar lønnsutgiftene ese ut. I utgangspunktet ble det faktisk foreslått at Viken skulle bruke 40 millioner kroner mer til politikerne enn de tre gamle fylkene Østfold, Akershus og Buskerud brukte til sammen før sammenslåing. Der havnet vi heldigvis ikke, men Senterpartiet fikk ikke flertall for vårt forslag om å holde lønningene under Stortingsnivå.

Vi ser at sammenslåingene landet rundt brukes til å pumpe opp lønninger til både politikere og administrativ ledelse. I nye Vestland fylke vedtok man i forrige uke at fylkesordfører skulle tjene 1,2 mill. kroner, rundt 100.000 kroner mindre enn en statsråd. Fylkesvaraordfører i Vestland fylke skal tjene 976.500 kroner, altså mer enn en stortingsrepresentant.

Senterpartiet i Vikenområdet er bekymret for denne lønnsfesten i de nye fylkene. For oss handler dette om at folkets representanter bør vise måtehold og bidra til å begrense de økende forskjellene i samfunnet. Ikke bare øker den geografiske avstanden i storfylket. Vi øker den sosiale avstanden mellom folk og folkevalgte også. Vi er folkets tjenere og skal oppføre oss deretter.

 

Anne Beathe Tvinnereim, Olav Skinnes og Johan Edvard Grimstad, Senterpartiets toppkandidater til Viken