Meny

Reelt folkestyre i Viken

Årsmøtet i Østfold Senterparti krever at region Viken blir en reelt sett desentralisert region med ambisjoner om bredbånd til alle i hele den nye regionen. Tjenestene bør i størst mulig grad kunne utføres digitalt, men det må samtidig legges vekt på at innbyggerne får den veiledning og service man har krav på. Region Viken skal være en menneskelig region.

Årsmøtet i Østfold Senterparti vil arbeide for at den nye region Viken blir en region med godt forankret folkestyre. Det innebærer at myndighet og oppgaver er av en art som innbyggerne forholder seg til i det daglige, og at det sikres gode og reelle politiske prosesser. Når fellesnemnda for Viken nå har valgt parlamentarisme som styringsform krever årsmøtet i Østfold Senterparti en form som er åpen og inkluderende for innbyggere, media og politisk opposisjon. Årsmøtet i Østfold Senterparti legger også til grunn at den nye fylkeskommunen driftes på en nøktern og effektiv måte, både politisk og administrativt.

Årsmøtet i Østfold Senterparti krever at antallet kompetansearbeidsplasser i Østfold ikke svekkes som følge av etableringen av ny region. Administrasjonen bør derfor i størst mulig grad være desentralisert.  Årsmøtet i Østfold Senterparti er derfor imot å bygge en stor ny sentraladministrasjon i Akershus vest for Oslo. En bør i størst mulig grad bruke eksisterende infrastruktur og bygningsmasse. Østfold Senterparti vil at den nye regionen skal ha arbeidskontorer rundt om i flere regioner i det nye fylket og at folk, næringsliv, kulturliv, kommuner og andre offentlige institusjoner og instanser kan få tjenester og service innen rimelig reiseavstand. Det må være et mål at man skal kunne arbeide i fylkeskommunen uansett hvor i fylket man faktisk bor.