Meny

Regjeringen prioriterer ikke Østfold – kommer bare med «gammalt nytt»

Ole Andrè Myhrvold 32997018003_54e21edcf1_o (1)
Ole Andé Myhrvold

– Det er vel flere enn meg som nærmest har gjespa når vi har sett regjeringens skryteliste for Østfold i dag. Statsbudsjettet har ingen store nyheter for fylket vårt, og det tror jeg skyldes at regjeringen i liten grad ser utkantenes behov. Avstanden til Oslogryta er for stor selv i Østfold, sier nyvalgt stortingsrepresentant Ole André Myhrvold.

– Jeg vet at det er mange som sliter med å skjønne hvor viktig kommuneøkonomien er for velferdssamfunnet vårt. Men som nylig avgått ordfører kan jeg forsikre om at dette er ett av de viktigste spørsmålene i politikken. Regjeringen har lagt seg så lavt som den kunne greie med utgangspunkt i kommuneproposisjonen fra vårhalvåret. Dette overbeviser ikke, understreker Myhrvold.

Så ser vi at distrikts- og regionalpolitikken svekkes kraftig under Jan Tore Sanner. Bevilgningene til kuttes med 19,2 % – fra 1,7 mrd. i 2017 til 1,4 mrd. for 2018. Disse bevilgningene lå omtrent dobbelt så høyt i det siste budsjettet fra den rødgrønne regjeringen (2014).

– Et annet godt eksempel, gjelder pendlerne. Pendlerfradraget i selvangivelsen har blitt redusert kraftig under denne regjeringen, og nå fortsetter svekkelsen. Bunnbeløpet økes med 350 kr, noe som gjør at pendlerfradragene nok en gang blir dårligere for dem det gjelder. Regjeringen foreslår også å fjerne fradraget for merutgifter til mat, dersom den kan tilberedes i pendlerbolig.

Jeg mener også at regjeringen forsømmer mange muligheter i skognæringa og skogindustrien. Dette budsjettet gir ikke et vedlikeholdsløft for fylkesveiene, og næringa vil merke at mineraloljeavgifta firedobles.

Jeg har også merket meg at bevilgningene til Enova og Miljøteknologiordningen fortsatt er for svake, og dette har stor betydning for den nye, grønne industrien som kan vokse fram i Østfold.

Oppsummert kan man si at dette budsjettet neppe stimulerer Østfold slik at vi kan oppnå det potensialet vi åpenbart har i forbindelse med det grønne skiftet, avslutter Myhrvold.

For ytterligere kommentarer, kontakt Ole André Myhrvold på telefon 932 43 566.