Meny
Ole André Myhrvold

Den siste tida har strømprisen satt stadig nye rekorder. I dag, 6. september, selges strømmen i vår region til 147,96 øre per kilowatt time. I vinter kan en familie i Indre Østfold risikere å måtte punge ut med 2000 kroner ekstra i måneden ifølge kraftanalytikere.

-av Ole André Myhrvold

Det enkleste grepet for å redusere strømprisene er å redusere elavgiften. Høyre og Frp har på åtte år økt elavgiften med nær 50 prosent. Senterpartiet vil om vi kommer i regjering allerede i statsbudsjett for neste år bidra til å redusere elavgiften.

Det andre grepet som bør gjøres er å sørge for at vi utnytter det potensialet vi har i vannkrafta. Å bygge ut ny energiproduksjon er ofte forbundet med konflikter. Derfor er det klokt å ta ut det potensiale som er i eksisterende vannkraft. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har anslått at det er hele 7,6 TWh å hente ved å oppgradere og utvide dagens norske vannkraftverk. Altså uten legge nye fosser og elver i rør. Dette tilsvarer strøm til hele Oslo.

I 2019 var Vamma ferdig utbygd og satt i drift, nå ønsker eierne av Vamma å ta ut restpotensialet også i Kykkelsrud og Sarpefossen litt lengre sør i Glomma. Utfordringen er at dagens kraftskattesystem gjør en slik utbygging ulønnsom. Senterpartiet vil derfor endre kraftskatteregimet, blant annet ved å redusere grunnrenteskatten, slik at utbygging og utvikling av eksisterende kraftverk kan gjennomføres