Meny

Ren mat

Ole Andrè Myhrvold

Forrige uke ble millioner av egg i hele Europa eksportert fra Nederland og senere tilbakekalt etter funn av innsektsmiddelet Fipronil. Norsk mat er en av de tryggeste og reneste i verden, med minimal bruk av sprøytemidler og antibiotika.  Sånn vil Senterpartiet at det skal fortsette, sier førstekandidat Ole André Myhrvold.

Lagre

Alle egg som selges i norske butikker er norskproduserte. Dette er fordi all norsk eggproduksjon er underlagt en salmonellagaranti. Unntaket er perioder der Norge ikke har nok egg, for eksempel rundt jul og påske. Da importeres det egg fra Finland og Sverige med tilsvarende garanti som her i landet. Norske eggprodusenter og Mattilsynet overvåker at norske høner ikke har salmonella-bakterien. En liberalisering av mat- og landbrukspolitikken vil ikke kunne gi slike garantier.

Sp vil jobbe for at norsk matproduksjon fortsatt skal være unik og også i fremtiden ha garantier om å være det tryggeste alternativet. Norsk matproduksjon skal være en motvekt mot det industrialiserte landbruket vi finner i andre deler av Europa og verden for øvrig.

Norsk mat skal fortsatt produseres med minimal bruk av medisiner, plantevernmidler og være fritt for vekstfremmende hormoner. Norge er det landet i Europa som bruker minst antibiotika i husdyrholdet.

Sånn må det fortsette å være, og antibiotikabruken globalt må reduseres.