Meny

Beitenæringa først

Mattis Minge 33426771490_c810ed4ae1_o
Mattis Minge

Ulv er i dag et større og større problem i Østfold. I 2011 var det registrert tre ynglende flokker i Østfold, Linnekleppflokken i Degernes, flokken ved Boksjøen i Halden og Aremark flokken. I tillegg kom det stadig ulver over grensen fra Sverige. Ulver kan yngle med opptil 12 valper i året, og kan raskt bli tallrike skriver Mattis Minge i dette innlegg 

Vi kan nå se resultatet av en ulvebestand som er i ferd med å gå over styr. Med et stort kaos i rovdyrpolitikken i vinter ble jakten utsatt. Det er noe som gjør at det blir for mange individer ulv innenfor og utenfor ulvesonen. Vi hører stadig om nye ulveangrep på sau på beite. Det er heller ikke så greit med ulven langs skoleveier, rundt lekeplasser eller inne i boligfelt. Så lenge det ikke er sporsnø, er det svært vanskelig å felle de individene som utgjør et problem i beiteområder, eller i tettbebygde strøk.

I den del av Hedmark som har vært innenfor ulvesonen, har ulven tvunget bonde etter bonde til å gi opp sauehold og bruk av utmarksbeite. Skadepotensialet på sau er dermed ikke like høyt. Det er feil at vi ikke skal bruke disse områdene til matproduksjon og holde kulturlandskapet i hevd. Og hva med menneskene som fortsatt bor innenfor ulvesonen? Hva med barnefamiliene? Hva med skaden på deres psykiske helse, trivsel og trygghet? Regjeringens politikk vil etter Senterpartiets mening på sikt føre til ytterligere avfolking av bygdene.

Ulv er i dag et større og større problem i Østfold. I 2011 var det registrert tre ynglende flokker i Østfold, Linnekleppflokken i Degernes, flokken ved Boksjøen i Halden og Aremark flokken. I tillegg kom det stadig ulver over grensen fra Sverige. Ulver kan yngle med opptil 12 valper i året, og kan raskt bli tallrike.

I dag har ulven ingen naturlige fiender. Den ernærer seg på elg, rådyr - og sau, når den finner noen. Og da forsyner den seg rått og brutalt. Ulven dreper for fote, langt utover eget behov for mat. Tilbake ligger ikke bare døde men også skamferte og lidende dyr.

Senterpartiet i Østfold vil ikke at folk i bygdene skal få sine liv, sine hjem, sin bevegelsesfrihet i skog og mark og sin næringsvirksomhet ødelagt for å gi plass til ulven. Det er heller ikke riktig å redusere sauehold og matproduksjon for å verne ulv som ikke engang er norsk men av finsk/russisk avstamming. I følge IUCN (International Union for Conservation of Nature) er ulven ikke truet. I verdenssammenheng lever den grå ulven i beste velgående. Norge er ikke noe isolert land men landfast fram til Stillehavet.

Det har vært noen bratte år for distrikts-Norge med nåværende Regjering. Sentralisering av offentlige tjenester og arbeidsplasser som flyttes ut av distriktene, kommunereform, regionreform, skattereform, politireform med nedleggelse av lensmannskontorer, nedleggelse av fødestuer, sentralisering av passkontor og skattekontor, nedlagte postkontorer og postomdelingsreform. Det er viktig med forvaltning av ulvebestanden. Bestandsmålet for ulv er nådd, og da er det viktig å ta ut ulv til vi når målet. Senterpartiet ønsker at beitenæringa skal prioriteres, og at ulv som gjør stor skade skal tas ut.

Mattis Minge 33426771490_c810ed4ae1_o
Mattis Minge