Meny

Samferdselssektoren trenger ny regjering

Det er et vedlikeholdsetterslep på 3-5 milliarder på fylkesvegen i Østfold. Dette er summen som må til bare for at veiene skal fylle den funksjonen de var bygget for. I tillegg kommer et stort investeringsbehov for å møte nye krav både til trafikksikkerhet, fremkommelighet for de som går, sykler og reiser kollektivt, tilrettelegging for modulvogntog og så videre. Vi trenger bedre fylkesveier for å få fart på bioøkonomien.

Østfold er et transitt fylke. Det merkes godt når man kjører på både E18 og E6. Høyre felt er det semitrailerne som har.

Mens godsandelen på bane nå er nede på én til to prosent over Svinesund mens den f. eks.er 50-70 prosent til Bergen, Trondheim og Stavanger.

Dobbeltspor mellom Göteborg og Oslo er på sikt det eneste tiltaket som virkelig kan monne for å endre situasjonen. Om få år vil E6 være full, så da vil det tvinge seg frem som en løsning. Men vi vet at jernbane tar lang tid, både å planlegg og å bygge, derfor må planarbeidet begynne nå.

- Da Høyre var i opposisjon mente de at dobbeltspor gjennom Østfold burde stå ferdig i 2020. I løpet av 5 år i regjering har de ikke forsert utbyggingen, men sluttdatoen blir skjøvet ut i en stadig mer usikker fremtid.

- I Nedre Glomma har vi en bypakke, og i neste fase er den statlige andelen satt til bare noen få prosent. Det aller meste betales av bompenger, og det med Frp i Samferdselsdepartementet. Her har vi tofeltsveier med rundt 30.000 i årsdøgntrafikk, altså er kapasitetsgrensen nådd og vel så det.