Meny

Veien til en enklere hverdag!

Vi trenger et bedre transportsystem, og Senterpartiet vil øke rammen for Nasjonal transportplan (NTP) med 7,17 milliarder kroner. Vi vil også flytte penger for å gjennomføre flere av de planlagte investeringene tidligere, allerede fra 2018 skriver Ole André Myhrvold i dette inllegget.

Rask bygging av ny firefelts E18 fra Hobøl til Vinterbro er viktig for Østfold, men regjeringen har ikke satt av nok penger i NTP til å starte arbeidet. I tillegg er reglene strammet inn for Vegvesenets mulighet til å ta opp byggelån, frem til staten bevilger de nødvendige midlene.

Ole Andrè Myhrvold 32997018003_54e21edcf1_o (1)
Ole André myhrvold

Regjeringens forslag til nasjonal transportplan for perioden 2018-2029 skiller seg kort sagt fra tidligere planer, ved en uheldig nedprioritering av veisektoren. Senterpartiet foreslår derimot et tiårig program for å styrke vedlikeholdet av fylkesveiene. Vi ønsker bedre samsvar mellom andelen av transporten som går på vei og de samlede investeringene.

Senterpartiet vil fortsatt satse på jernbanesektoren, slik den rødgrønne regjeringen la opp til da den lanserte intercity-utbyggingen. Det skal bli nytt dobbeltspor på Østfoldbanen, fra Moss til Halden/svenskegrensa, og vi trenger en planfri tilkobling fra Østre linje til den nye Follotunnelen. Dette vil gjøre hverdagen enklere for svært mange togreisende.

For andre er buss eller bil det mest praktiske, og for å bedre fremkommeligheten vil Senterpartiet arbeide for en fjerde ringvei rundt Oslo. I Østfold er det to aktuelle strekninger som kan bli del av ny ringvei, nemlig riksvei 22 gjennom Trøgstad og Eidsberg frem til E6 ved Sarpsborg. Og fylkesvei 120 fra Moss, gjennom Våler og Hobøl, i retning Lillestrøm.

Senterpartiet vil også legge til rette for mer bruk av sykkel og buss, men tar på alvor at bilen fortsatt vil være det viktigste transportmidlet på de fleste typer reiser. Dette er løsninger som gir mulighet for rask oppgradering av viktige veier i Østfold, og som vil gi store fordeler både for by og land. Senterpartiet vil satse på veiene våre.