Meny

Senterpartiet prioriterer pendlere og togreisende

Ole André Myhrvdold
Ole André Myhrvold

Reisende trenger ikke flere selskaper og mer byråkrati, men flere og mye mer pålitelige og raskere tog. Her er forskjellene mellom partiene klare, og vi håper du sier ja til jernbanepartiet Senterpartiet skriver Ole André Myhrvold.

Vi står foran milliardinvesteringer på jernbanen i Østfold. Senterpartiet ønsker ikke bare moderne skinner, men moderne tog og et fremtidsrettet tilbud for pendlere og andre reisende. Svaret er ikke omorganisering og konkurranseutsetting, men økte bevilgninger til flere avganger, bedre billettsystemer og økt pålitelighet.

Jeg har møtt flere velgere som ønsker tydeligere svar på hva som er forskjellene mellom partiene. På noen områder er avstandene ikke så store, men når det gjelder troen på hva som får flere til å ta toget, er det klare alternativer. Senterpartiet mener det beste er å samle kreftene for å få tilbud og infrastruktur til å henge bedre sammen, mens regjeringspartiene, Venstre og Krf har gått inn for en reform som gir enda flere selskaper, flere «kokker» og mer rom for ansvarsfraskrivelser. Senterpartiet vil gi NSB større overføringer for å kjøre flere tog og muligheter for å utnytte infrastrukturen bedre, mens regjeringspartiene, Venstre og Krf prioriterer konkurranseutsetting og anbudsordninger. Hvilket parti du velger i stortingsvalget kan være med å avgjøre hvilken retning jernbaneutviklingen skal gå.

På jernbane vil konkurranseutsetting innebære at private vinner monopol på å kjøre tog på en strekning, betalt av det offentlige. Samtidig skal de tjene penger for eierne sine. Det vil altså si hardere press på ansattes lønns- og arbeidsvilkår, og vi har ingen garanti for at resultatet for de reisende blir bedre. Dette fremstår altså som en omorganisering for omorganiseringens skyld. Senterpartiet mener dette er sløsing med offentlige midler, og ikke minst er det sløsing med pendleres tid og tålmodighet.

Internasjonale erfaringer viser at de som lykkes best med jernbane, er de som er villige til å bruke mest penger både på infrastruktur og tilbud. I tillegg blir det mest effektiv drift og mest fornøyde kunder ved å samle styringen, ikke splitte den opp som regjeringen og støttepartiene har valgt. Hvis det blir flertall på Stortinget for en ny regjering, blir økte bevilgninger for et bedre togtilbud prioritert, ikke byråkratiserende omorganisering og konkurranseutsetting. Senterpartiet støtter i tillegg LO-kongressens krav om at Norge reserverer seg mot EUs jernbanepakke IV. Dette er nødvendig for å stanse anbudsutsettingen av grunnleggende transporttjenester i Norge. Et sterkt Senterparti trengs for å få Arbeiderpartiet med også på dette.