Meny

Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Vil statsråden sørge for at planene om et nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur kan bli realisert ved NMBU, gjennom å følge opp startbevilgningen på 2,5 millioner kroner i 2017 med en forventet statlig investeringsstøtte på 17,5 millioner kroner?

Les mer her