Meny

Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Hvor mange kommunikasjons-, informasjons- og samfunnskontaktmedarbeidere finnes det i staten, inkludert både indre og ytre etater?
Les mer på stortinget.no