Meny

Skriftlig spørsmål om kabotasje fra Ole André Myhrvold (Sp) til næringsministeren

Kabotasje med utenlandske sjåfører og biler er et stadig økende problem i transportsektoren. Transportselskapet Bring er et heleid datterselskap av det helstatlige selskapet Posten Norge. Brings virksomhet er konsentrert til Norden. I Norge er Bring den delen av Post-konsernet som betjener bedriftskundene. Hvor stor andel av Brings transporter i Norge foregår med utenlandske sjåfører?
Les mer på stortinget.no