Meny

Sp vil starte en tillitsreform i Viken

Kontroll og byråkrati må reduseres i det offentlige. Senterpartiet vil gjøre som svenskene og danskene, og gjennomføre en tillitsreform. Gevinsten er bedre tjenester til folk, gladere ansatte og en mer produktiv offentlig sektor. Dersom Senterpartiet får en hånd på rattet i det nye Viken fylke, vil vi jobbe sammen med de ansatte for å overlate mer ansvar og tillit til de flinke fagfolka, og detaljstyre mindre.

Norge er overmodent for en endring. Norske lærere tvinges til å tilpasse undervisningen sin til sentrale retningslinjer, i stedet for å finne rom for smarte løsninger ut ifra elevenes og skolens forutsetninger. Helsearbeidere må bruke dyrebar tid på rapportering og dokumentering i stedet for pasientbehandling. Det såkalte New Public Management-regimet handleri bunn og grunn om at man ikke har nok tillit til de ansatte. Derfor innfører man detaljstyring gjennom resultatindikatorer. Dette genererer et enormt kontrollbehov. Masse ressurser og oppmerksomhet flyttes til rapportering i stedet for til den jobben man er ansatt for å gjøre. 

 

Det statlige byråkratiet eser ut til tross for regjeringens løfter om det motsatte. Måle- og kontrollregimet i det offentlige er hovedgrunnen til at ansatte i departementene har økt med 40 prosent siden 1990. New Public Management må skrotes som ledelsesmodell i det offentlige Norge. Resten av verden har for lengst beveget seg bort fra den. I Danmark innførte man en tillitsreform allerede i 2014. Der har man byttet ut mål- og resultatstyring og rapportering med fagfolkas anbefalinger. I fjor tok den svenske regjeringen initiativ til det samme i hele velferdssektoren i kommuner og landsting.

 

Tillitsbasert styring står i direkte motsetning til mål- og resultatstyring. I tillitsbasert ledelse sørger man for at medarbeiderne forstår målet man jobber etter og hvilke prioriteringer man har. Så stoler man på at flinke ansatte finner den beste måten å løse oppgavene på. 

 

Senterpartiet vil gjeninnføre tillitsbasert og faglig ledelse med de ansatte på laget. En tillitsreform bør gjennomføres i tilknytning til trepartssamarbeidet mellom politikere, administrasjon og de ansatte organisasjoner. Vi har ingen tro på at regjeringen vil ta tak i dette, derfor må vi starte tillitsreformen på kommune- og fylkesnivå. I september er det lokalvalg. Senterpartiet jobber fortsatt for å oppløse Viken og beholde de tre fylkene Østfold, Akershus og Buskerud, men samtidig må vi ta ansvar for best mulig tjenester for alle som bor i Viken. En stemme på Senterpartiet i fylkestingsvalget er derfor en stemme for mindre detaljstyring og byråkrati, og mer tillit i arbeidslivet.

 

Anne Beathe Tvinnereim

Senterpartiets 1. kandidat i Viken