Meny

Sykepleiemangelen må løses nå!

Situasjonen med sykepleiemangelen vi står overfor i dag, og vil møte i økende grad, vil bli kritisk om vi ikke tar situasjonen på alvor og gjør noe nå sier Roshild Solfjell, leder i Østfold Senterkvinner. Solfjell sier videre at det er på tide med et nasjonalt løft for å løse den kommende krisen.  Det er på tide att vi tar en helhetlig blikk på hvordan vi kan få dekke det økende behovet for sykepleiere i det norske helsevesenet.

Ved utgangen av mars 2019 manglet Norge ca 6.000 sykepleiere.  Dersom man fortsetter å lukke øynene for denne utfordringen, vil Norge i løpet av de neste 20 årene mangle så mye som 30.000 sykepleiere.  Dette tilsvarer 60.000 varme hender, men det er ikke de varme hendene som er fokuset her.  Sykepleiere innehar ikke bare varme hender, de har også grunnleggende kunnskap og livsviktig kompetanse - formell kompetanse vi over lang tid har sett at vi blir stadig fattigre på.  

En annen stor utfordring i helsevesenet er mange deltidsstillinger.  Deltidsstillinger i helsevesenet er en økonomisk utfordring for en stor gruppe arbeidstakere.  Konstant jakt på vakter for å fylle opp timelisten sin gjør at man ser seg nødt til å ta de vaktene man blir tilbudt uavhengig om det er dag eller kveld - eller hvor sliten man er.  Ofte blir man gående med ugunstige vaktkombinasjoner som i seg selv kan få konsekvenser for egen helse, altså kan problemstillingen også være en helsemessig utfordring.

Underbemanning og stort arbeidspress fører til at mangeikke klarer mer enn en deltidsstilling, selv om man skulle bli tilbudt en full stilling.  Da hjelper det lite med snakk om å øke antall heltidsstillinger.

Senterpartiet mener disse problemstillingene derfor henger sammen og at det er på tide å sette ned et nasjonalt utvalg som ser på hvordan vi kan løse denne samfunnsfloken.  Mye arbeid gjøres allerede lokalt.  Senterpartiet mener likevel at det nå er behov for å løfte dette høyere, bruke de lokale erfaringene til å lage nasjonale løsninger.

På denne bakgrunn vil østfold Senterparti at det settes ned et nasjonalt utvalg som skal se på utfordringene med sykepleiemangelen, samt jobbe fram forslag til tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiekompetanse og at dette utvalget også skal se på utfordringen med heltid/deltid i helsevesenet, og jobbe fram tiltak til hvordan man kan bekjempe deltidsproblematikken.