Meny

Brevik bløffer om tvang

Spørsmålet om den nye storkommunen vil overleve høstens valg, ble denne uken satt på dagsorden av Ap-ordfører Svein Agnalt i Skiptvet. Han skal ha ros for å gå mot strømmen, der mange av hans partikolleger i Indre Østfold sitter påfallende stille i båten.

Pisk og gulrot har bidratt til dannelsen av storkommunen i Indre Østfold, der et flertall på Stortinget til slutt valgte å bruke tvang. De fleste vet at Spydeberg ble tvunget inn i storkommunen, uten noe lokalpolitisk flertall i ryggen.

Det skjedde etter at samtlige politiske partier i Hobøl hadde kommet til enighet om ordlyden i brevet, og det bidro til at fylkesmannen anbefalte en ny kommune uten deltakelse fra Eidsberg. Når flertallet på Stortinget likevel konkluderte annerledes, og dermed brøt frivillighetslinjen, er det selvsagt tvang.Mindre kjent er det kanskje at kommunestyret i Hobøl sa klart nei til at Eidsberg skulle være med i den nye storkommunen, og det ble 13. desember 2016 sendt et brev til Fylkesmannen i Østfold som bekreftet dette.

Ordfører i Hobøl hevder imidlertid noe ganske annet overfor lokalavisen. Dette er rett og slett feilinformasjon fra Olav Breivik, eller alternative fakta som det så populært heter.

Breivik sier videre at han hele tiden har vært for den store 6-kommune-løsningen (som det ikke ble noe av, da Marker sa nei til å delta), men i praksis har ordføreren skiftet standpunkt like ofte som han har skiftet skjorte. I tillegg har Breivik selv vært mot deltakelse fra Eidsberg i en ny storkommune i Indre Østfold.

Stortingsflertallets krumspring har neppe vakt munterhet blant alle våre lokale Høyre-politikere, men det virker som de har valgt å svelge den bitre pillen. Kommunereformen skal for enhver pris fremstå som en suksesshistorie.

Spørsmålet om den nye storkommunen vil overleve høstens valg, ble denne uken satt på dagsorden av Ap-ordfører Svein Agnalt i Skiptvet. Han skal ha ros for å gå mot strømmen, der mange av hans partikolleger i Indre Østfold sitter påfallende stille i båten.

Både Sp og Ap går til valg på at tvangsvedtak kan oppheves. I Aps merknad til Stortingets behandling, tok partiet høyde for Spydebergs spesielle situasjon, men det ble dessverre ikke tatt andre forbehold. Det er avgjørende viktig for Senterpartiet å understreke at ikke bare Spydeberg er rammet av tvangsvedtak, og vi vil ikke at nye kommuner skal bygges på tvang. Din stemme teller.

Georg Ståle Brødholt, gruppeleder Hobøl Senterparti