Meny

VIKEN bør legges på «is» og oppløses

Av Johan Edvard Grimstad, Gruppeleder i Senterpartiets fylkestingsgruppe

Prosessen i Finnmark og Troms åpner for at uheldige dimensjoner ved regionreformen kan rettes opp.

I lys av at sammenslåingen av Troms og Finnmark legges på is bør flere saker ved regionreformen kunne vurderes.

Det er helt naturlig å se at Viken er en annen konstruksjon som ikke har folkelig forankring og bør oppløses. Østfold bør kunne bestå og samtidig kunne få flere oppgaver. Vi er like store som Møre og Romsdal i befolkning og har stor egenidentitet med egne utfordringer og muligheter. Staten bør kunne reorganiseres slik at dens ulike organer sammenfaller med fylkesgrensene (en eller flere fylker i en delregion av et statlig organ.