Meny

Viken vil gi Halden mindre innflytelse

Av Anne-Kari Holm, Gruppeleder Halden Senterparti

Torsdag 23. august ble ordfører Thor Edquist (H) intervjuet i HA om den nye storregionen Viken. Han uttaler seg i positive ordelag. Bare fylkeskommunene blir større og sterkere, vil alt bli så meget bedre, mener Thor Edquist. Økonomien vil bli bedre. Kollektivtilbudene vil bli bedre. Administrasjonen vil bli mindre. Senterpartiet deler ikke hans syn!

Den grunnleggende tanken i regionreformen skulle være å etablere felles bo- og arbeidsområder.  Samtidig skulle nye oppgaver overføres fra Staten til regionene.  Men oppgavene er fortsatt ikke på plass, mindre enn halvannet år før reformen skal tre i kraft.

Region Viken med sine 1,2 millioner innbyggere fra Østfold, Buskerud og Akershus vil bli den mest  folkerike  av de 11 nye regionene og  vil strekke seg fra Hallingdal til Halden.  Til sammenligning har Oslo, som skal bestå som egen region, 675 000 innbyggere.  

Senterpartiet mener at den foreslåtte regionreformen er en gedigen sentraliseringsreform og at den undergraver demokratiet.   Reformen vil føre til at politisk makt, lokalkunnskap, kompetanse,  arbeidsplasser og økonomiske ressurser flyttes ut fra Østfold, fra fylkeshuset i Sarpsborg til Sandvika i Akershus.

For Halden har det alltid vært en utfordring å få tildelt ressurser på linje med byene i Nedre Glomma.  Når Haldens politikere i fylkeskommunen har stått sammen om viktige saker for kommunen og byen, har vi klart å få gjennomslag for våre ønsker.  Dette så vi sist i forbindelse med linjer til videregående skole i Halden. På kultursektoren har vi sett det samme.  Fra Fylkeskommunen har vi fått støtte til en rekke kulturtiltak og arrangement som f eks Opera på Fredriksten, Blåseensemblet, Ladies Tour of Norway og mye mer.

Antall representanter fra de tre fylkene vil i regiontinget bli redusert fra 121 til 87 og det er langt fra sikkert at det blir valgt inn politikere fra Halden.  Mange mindre kommuner vil måtte se langt etter representasjon. Hvis det er liten interesse for dagens fylkesvalg, så vil interessen neppe øke med et regionvalg når det er langt mellom  kjente, lokale politikere på lista.  

Sandvika i Bærum blir den nye regionens administrative senter.  I dag skal ingen ansatte sies opp, men over tid vil Østfold miste de ansatte som i dag sitter i fylkeshuset. Allerede har mange ansatte med verdifull kompetanse om Østfold-samfunnet funnet seg andre jobber – og flere kan det bli.  Dagens ansatte vil ganske sikkert bli erstattet av nye folk som bor i Oslo, Asker og Bærum med kortere reisevei  – men uten kunnskap eller hjerte for Østfold.

De aller fleste politikerne i den nye Viken regionen vil få lang reisevei.  Jeg spør meg selv, hvordan vil det gå med kvinnerepresentasjonen? Det blir mye kjøring.  Er det forenlig med å være mor?  Eller er far villig til å gi avkall på så mye tid med familien?  Noe å tenke på for Krf som har vært en av initiativtagerne til reformen?

Ingen ansatte  skal sies opp. Det er bra.  Men  hvor er da besparelsen? Er det færre politikere som skal gjøre dette lønnsomt? Jeg tror tvert imot.  Millioner av kroner vil bli brukt til flere heltidspolitikere, til frikjøp og til reisegodtgjørelse.  I tillegg skal det bygges nye administrasjonsbygg.

Den nye region Viken vil bli uoversiktlig og stor. For politikerne vil det bli en nesten umulig oppgave å sette seg inn i regionens mange oppgaver innen videregående skole, kultur og samferdsel.  Våre fylkespolitikere har i dag grundig kunnskap om de sakene som skal til behandling.  De kjører jo selv på veiene som må asfalteres! I den nye regionen vil politikerne måtte forholde seg til administrative utredninger og anbefalinger.  Administrasjonen får mer makt og politikerne mindre.

Det er ingen skam å snu!  Også et Stortingsvedtak kan gjøres om.  Senterpartiet vil fremme forslag for Stortinget  om at vedtaket om mastodonten Viken gjøres om.