Meny
2021 Stasjon med tog - Ås stasjon

En enklere pendlerhverdag for elever i videregående opplæring

Østfold fylkeskommune bør utnytte sine kollektivmuligheter bedre og mer effektivt for våre skoleelever. I dag har elever på videregående skole kun mulighet til å benytte seg av gratis skoleskyss via busstransport. Flere av elevene bor i nær tilknytning til enten østre eller vestre linje, og burde få muligheten til å benytte seg av tog som skoleskyss.  

Østfold Senterparti mener at vi må se alle kollektivmulighetene som finnes i Østfold under ett. En «sømløs» løsning mellom tog og buss vil kunne øke fleksibiliteten for videregående elever i en hektisk hverdag. Det vil også i enkelte tilfeller bidra til at elever kan søke linjer over hele fylket, og fortsatt være bosatt hjemme. Et slikt tilbud vil også bedre kollektivtilbudet over hele fylket, og skape muligheter for ungdom til å reise miljøvennlig og smart på kryss og tvers i fylket.

Østfold Senterparti vil:

  • At Østfold fylkeskommune setter saken på agendaen, slik at et kombinert skoleskyssordning med buss og tog kan bli en realitet til skolestart i august 2024.
  • Arbeide for at toglinjen mellom Sarpsborg og Rakkestad blir gjenopprettet for persontrafikk i løpet av 2024