Meny
strøm-kraftlinje-kraft-hyspentmast-strmledning_28359666919_o

Energi på avveie - Enova er svaret!

Energikostnader har sterk påvirkning på økonomien til familier og virksomheter. Energipriser, og mengden energi som behøves vil bety mye, men også hvilke krav som stilles til bygninger i årene framover. Det vil i årene som kommer stilles større krav til enewrgieffektivisering av den norske bygningsmassen. 

Det holder ikke kun å snakke om at vi trenger mer energi gjennom økt produksjon og større mulighet til å overføre energi mellom områder og regioner. Det må også settes fokus på at den energien vi bruker, blir brukt mest mulig riktig og effektivt. 

Årsmøtet i Østfold Senterparti mener støtte gjennom Enova kan være en god bidragsyter til å energieffektivisere norske bygninger. Det er avgjørende at støtten innrettes slik at det bevilges penger til prosjekter som faktisk reduserer energibehovet i bygninger, og ikke kun til teknologiske testprosjekter. Et annet viktig element med slik støtte er at det bør være lavere terskler for å kunne få støtte til prosjekter i egen bolig. Et eksempel på dette kan være at en familie har mulighet til å skifte noen vinduer i bygningen og etterisolere loftet, men ikke har mulighet til å totalrenovere hele bygningskroppen på boligen. Slik det er i dag, gir Enova støtte til totalrenovering av bygningskroppen, men ikke til etterisolering av deler av boligen. Denne barrieren kan hindre flere i å energieffektivisere egen bolig.

Østfold Senterparrti mener det er et paradoks at du kan få mer støtte hos Enova til elektrisk motorsykkel, enn til å etterisolere huset ditt. Tiltakene som kan utløse støtte hos Enova må stå i stil med hvilke tiltak som faktisk bidrar til energieffektivisering, og gjør at flere kan gjennomføre effektiviseringstiltak i egen bolig. 

En god del av energiutfordringene for boligsektoren i Norge kan møtes ved å sikre energiøkonomisering blir vesentlig mer attraktivt i praksis. Det vil være fordelaktig for både virksomheter og vanlige folks økonomi, og sørge for at den energien som er tilgjengelig i dag vil bli brukt mer effektivt. 

 

Østfold Senterparti vil

  • Bidra til å fjerne barrierene for å gjennomføre energieffektiviseringstiltak i bygninger. 
  • At mandatet for Enova innrettes slik at støtten treffer en større andel av den norske boligmassen.
  • At det settes i gang et arbeid med informasjon og opplysning knyttet til energieffektivisering.