Meny

Budsjett Rogaland fylkeskommune

26.11.19 la flertallspartiene Ap, Sp, KrF, MDG og Venstre sitt fylkesbudsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023. Leder i Senterungdommen i Rogaland, Lisa Marie Ness Klungland, kommenterer arbeidet mot mobbing og fortsatt nullvisjon mot frafall.

Styrker arbeidet mot mobbing

I følge elevundersøkelsen fra forrige skoleår (kilde: Kvalitetsmeldingen 2019: s.28) blir færre elever mobbet i Rogalandsskolen sammenlignet med resten av landet, og færre mobbes nå enn tidligere. Pilene peker i riktig retning, men det er dessverre fremdeles mobbing i samfunnet vårt, så flertallspartiene i fylkespolitikken mener likevel resultatene kan bli enda bedre.

Flertallspartiene Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Krf, Venstre og Mdg ønsker nemlig å ytterligere styrke arbeidet mot mobbing ved å utvide mobbeombudet med en stilling. Leder i Rogaland Senterungdom, Lisa Marie Ness Klungland, mener dette er helt nødvendig.

“Dette er forebyggende arbeid i den videregående skolen. Stadig flere melder fra om mobbesaker til mobbeombudet. Det tror jeg er fordi det er stort fokus på dette, og flere kjenner til ordningen både blant elever, foreldre og skoler. Konsekvensene av mobbing for den enkelte er helt enorme, så jo flere av sakene som kommer frem i lyset, jo bedre. Det vil et styrket mobbeombud, og den nye digitale mobbeknappen bidra til.”
------------------------------------------------------------------------------------------
Fortsatt nullvisjon mot frafall

Rogaland har i løpet av de siste årene løftet seg til å bli blant de beste i landet på gjennomføring i videregående opplæring. Flertallspartiene vil i budsjettet fortsette arbeidet med nullvisjonen mot frafall. Leder i Rogaland Senterungdom, Lisa Marie Ness Klungland, mener dette er riktig prioritering:

«Partiene i posisjon viser tydelig at for å få flere gjennom det videregående opplæringsløpet, er prioritering nummer en. De gode resultatene viser at det er enormt mye vi kan gjøre for at flere elever og lærlinger skal gjennomføre dersom det er politisk vilje til det.»

Hun viser til økt fokus på psykisk helse og læringsmiljø, samt mer fleksibilitet i utdanningsløpet som viktige suksessfaktorer.

«Tidligere har man havnet helt utenfor det ordinære løpet dersom man mangler et fag, uten mulighet til å hente seg inn igjen og komme inn på rett spor. Man måtte kanskje vente et helt år for å ta fag på nytt, og for noen innebar det å droppe helt ut det året, om ikke for enda mer permanent. Nå finnes både det nye kvalifiseringssenteret og sommerskolen som vi utvider til å også være et tilbud for de som mangler vurdering i fag på grunn av for eksempel fraværsregelen.»

Klungland peker på at ikke alle elever vil kunne gjennomføre innenfor de samme rammene.

«Skolen kan ikke være et trangt nåløye som er et helt urealistisk løp for enkelte elever. Noen vil bare ha behov for litt mer tid og tilrettelegging i en periode, og da er det enormt viktig at skolesystemet vårt er fleksibelt nok.»

Økonomiplan 2020-2023