Meny
hgsd

Eksportfinansiering Norge må legges til Haugesund

Av Geir Pollestad, 1. kandidat på Senterpartiets stortingsvalgliste i Rogaland og Tor Inge Eidesen, 3. kandidat på Senterpartiets stortingsvalgliste i Rogaland

Stortinget behandlet før påske et forslag om utflytting av det sammenslåtte GIEK og Eksportkreditt (Eksportfinans Norge) til Ålesund og Bergen. Det ble ikke flertall for dette forslaget. Saken ble istedenfor sendt tilbake til Regjeringen for nærmere utredninger. Et forslag fra Senterpartiet om å legge Eksportfinans til Vestlandet fikk heller ikke flertall. 

Høyres stortingsrepresentant Sveinung Stensland uttalte i etterkant av Stortingets behandling av denne saken (Haugesunds Avis 31. mars 2021) at han ikke har «gitt opp håpet om å få virksomheten til hjembyen, men mener det viktigste i denne omgangen var å unngå en utsettelse av sammenslåingen av de to virksomhetene».

Han kan jo leve i håpet, men her forkludrer i realiteten Stensland, Høyre og Stortingsflertallet hele saken. Vi mener omorganiseringsprosessen og utflyttingen burde vært gjennomført samtidig. Nå skal sammenslåingen gjennomføres mens Regjeringen utreder en sterkere regional tilstedeværelse. Hvis og når en utflytting da settes på dagsorden er uvisst, og vil uansett føre til at organisasjonen kastes inn i en ny omstilling. Faktum i saken er at Stensland og Høyre var den største bremsen på Stortinget.  

Forrige helg hadde Rogaland Senterparti sitt fylkesårsmøte. Her vedtok vi et forslag fra Haugesund Senterparti om at Eksportfinansiering Norge må flyttes fra Oslo til Haugesund. For oss som kandidater for Rogaland Senterparti ved høstens stortingsvalg er dette et tydelig mandat og en marsjordre for at vi skal jobbe for å sikre at denne utflyttingen blir gjennomført.

Haugesund er en av landets fremste sjøfartsbyer med tilgang på bred kompetanse innen ulike fagfelt. I tillegg til at Haugalandet har en stor og variert maritim næring, ligger Haugesund i kort avstand mellom byene Stavanger og Bergen. Vi skal ikke sitte stille, men jobbe aktivt opp mot kommunene og næringen på Haugalandet for denne saken.

Utflytting av statlige arbeidsplasser er en viktig del av Senterpartiets politikk. Dette er et godt eksempel på en institusjon som vil dra nytte av tilstedeværelsen i et miljø der de næringene som skal betjenes blomstrer. Samtidig så tror vi at den statlige tilstedeværelsen kan være en katalysator for utvikling innenfor næring, utdanning og ikke minst bosetting og sysselsetting.

 

Foto: Visithaugesund.no