Meny
miriam-eh-G36RGSL323A-unsplash

Fylkesårsmøte 2021 Rogaland Senterparti

Lørdag 10. april er det klart for årsmøte i Senterpartiet i Rogaland. Møtet gjennomføres digitalt fra kl. 10.00 til kl. 16.00, og sendes også live på Facebook-sidene våre.

SAKSLISTE
Sak 1. Åpning, opprop, godkjenning av innkalling og saksliste v/fylkesleder
Sak 2. Valg av møteleder, referenter, signering av protokoll og resolusjonskomite
Sak 3. Fylkesleders tale v/Vidar Nedrebø
Sak 5. Innledning v/Geir Pollestad 
Sak 4. Innledning og hilsen fra partiet
Sak 6. Generaldebatt  
Sak 7. Årsmeldinger
Sak 8. Regnskap
Sak 9. Arbeids og aktivitetsplan for 2021-2022
Sak 10. Budsjett 2021
Sak 11. Valg 
Sak 12. Resolusjoner 
Sak 13. Innkomne saker

SAKSDOKUMENTER
Sak 7. Årsmeldinger
Rogaland Senterparti
Fylkestingsgruppa
Senterungdommen 
Senterkvinnene
Sak 8. Regnskap
Sak 9. Arbeids- og aktivitetsplan for 2021 – 2022
Sak 10. Budsjett 2021
Sak 11. Valg