Meny
Høgre med tvang og samanslåing.

Høgre med tvang og samanslåing.

Rogaland Høgre har gløymt at folk i Rogaland for berre få år sidan sa nei til deira plan om å sentralisera og slå saman kommunar. No er Rogaland Høgre og Margaret Hagerup ute og lanserer sine nye draumar om meir tvang, samanslåing og sentralisering.

Sist endret: 04.05.2021 #Rogaland

Av Geir Pollestad
Stortingsrepresentant Senterpartiet

Høgre har teke til orde for at Rogaland sine 23 kommunar bør bli til ein stad mellom 3-6 kommunar. I ein debatt mot meg på NRK Rogaland stadfesta Margaret Hagerup at dette ikkje var eit solo-utspel og at ho hadde Rogaland Høgre i ryggen.

Konsekvensane av eit Rogaland med 3 eller 6 kommunar er i praksis at lokaldemokratiet vert avvikla. Ein hovudårsak til at Høgre vil gjera dette er at dei er uroa for styringa av Forus som i dag ligg til tre kommunar. For det fyrste så er Forus eit sivilisert og velorganisert samfunn. For det andre så er det dramatisk å fjerna til dømes Sauda, Karmøy, Eigersund og Hå fordi ei rundkøyring på Forus ligg i tre kommunar. 

Eg vil likevel gje honnør til Høgre og Hagerup for å vera opne og ærlege om kva dei vil med Rogaland. Senterpartiet er ein hovudmotstandar til Høgre i alle saker som gjeld sentralisering av Norge. Det gjeld og i denne saka. Så med Senterpartiet i regjering etter valet så vil kommunane i Rogaland få tid til å prioritera betre tenester nær folk, framfor nye rundar med samanslåing.